AU Health, Skou Bygningen

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Forsknings- og undervisningsfaciliteterne på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet er blevet udvidet og renoveret

Den nye bygning er i samme karakteristiske gule mursten som det øvrige Aarhus Universitet

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Aarhus Universitet
Arkitekt Cubo Arkitekter A/S
Landskabsarkitekt Møller og Grønborg
Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
I brug 2018

 

Forsknings- og undervisningsfaciliteterne på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet er i 2018 blevet udvidet og renoveret.

Projektet består af:
Nybyggeri på 8.300 kvm. laboratoriebygning over jorden
Nybyggeri på ca. 4.000 kvm. underjordiske anlæg
Modernisering og ombygning af ca. 14.400 kvm. bygninger under Institut for Biomedicin og Bartholin-bygningen.

For at sikre at de store kvaliteter i Universitetsparken bevares, er området styret af en forholdsvis stram lokalplan, der sætter en begrænsning for, hvordan området kan udnyttes.

Nybyggeri

Nybyggeriet består af to parallelle længehuse, der er bundet sammen af et stort atrium i midten. I kraft af nybyggeriets størrelse og tyngde danner det et nyt "hovedhus" i nærområdet. Bygningen bliver kaldt 'Skou-bygningen'.

Bygningsgavlene, hvor de mere offentlige og sociale funktioner er placeret, reflekteres således i den ydre fremtoning som en tydelig markering og vejviser af ankomstområder, men også som en placering af "de nye" blandt de gamle. Der er etableret otte forskningsenheder i nybygningen.

Skou-bygningen blev indviet den 8. oktober 2018.

Priser

I oktober 2019 modtog Skou-bygningen Aarhus Kommunes 'Præmiering af Nybyggeri' for "opførelsen af det smukke og kvalitetsprægede byggeri".

Tale og deltagere ved indvielsen af Skou-bygningen. Deltagerne sidder i atriet stueetagen og står opad trappen til 1. sal, hvor de også står rundt om rækværket ud til atriet.

Indvielsen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Kontakt

Annette Bisgaard

Center for Byggeri

Fotos: Martin Schubert