Bygningsstyrelsen udpeger vinder af ny og grønnere serviceaftale til staten

12-11-2021

Bygningsstyrelsen har valgt Coor Service Management som leverandør til bølge 2 af Statens Facility Management. En serviceaftale med fokus på grøn omstilling, fleksibilitet og kvalitet.

to vinduespudsere

Bygningsstyrelsen har i dag tildelt kontrakten på bølge 2 af Statens Facility Management til serviceleverandøren Coor Service Management.

Fra den 1. maj 2022 skal Coor levere de syv serviceydelser kantine, rengøring, intern service, indvendig vedligehold, udendørsarealer, vagt og sikkerhed samt affaldshåndtering til 55 statslige institutioner i københavnsområdet – herunder departementer.  Kontrakten løber i syv år og har en samlet værdi på lige over to milliarder kroner.

Coor vinder på den højeste kvalitet til den lavest tilbudte pris. Coor præsterer samlet set bedst på serviceydelserne samt på blandt andre delkriterierne 'Grøn omstilling', 'tilfredshedsmålinger og 'kvalitetskontrol'.

- Coor er en stærk og meget erfaren spiller på markedet, og når det kommer til fx grøn omstilling, så tænker de hele vejen rundt i servicekæden, fra oprindelse, forarbejdning, produktion og affald. Vi ser frem til sammen med Coor at sætte turbo på den grønne omstilling med fokus på god kvalitet, høj brugertilfredshed og effektivitet, siger direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen.

Sammen med Coor går Bygningsstyrelsen nu i gang med implementeringen af bølge 2 ude hos de statslige institutioner, så alt er klar til driftsstart den 1. maj næste år.

Stor fleksibilitet og svanemærkede kantiner

Med bølge 2 stiller Bygningsstyrelsen krav til, at leverandøren fremlægger CO2-regnskab for anvendte fødevarer i kantinerne, 60 procents økologi, svanemærket rengøring og omlægning til ikke-fossildrevet transport. Derudover vil Coor på eget initiativ inden for det første driftsår omlægge alle kantiner i bølge 2 til svanemærkede kantiner, hvilket vil reducere miljøbelastningen.

Ud over de nye grønne tiltag rummer kontrakten også mulighed for stor fleksibilitet i serviceløsningen. Det betyder, at kontrakten kan håndtere departementernes særlige behov for en høj grad af fleksibilitet i serviceløsningerne som fx opstilling til pressemøder med kort varsel og forplejning ved forhandlinger uden for normal arbejdstid.

Den endelige kontraktindgåelse sker efter udløb af standstill den 23. november 2021.
Udover Coor Service Management var ISS Facility Services og Forenede Service prækvalificeret til at byde på opgaven. Bølge 2 er den anden af i alt tre udrulningsbølger, der tilsammen udgør Statens Facility Management. Den tredje og sidste bølge forventes sat i drift i 2024.