Gode takter i brugertilfredsheden med Statens Facility Management

29-10-2020

Bygningsstyrelsen er klar med den første brugertilfredshedsundersøgelse, efter bølge 1 af Statens Facility Management blev sat i drift sidste år.

""

Det er et år siden, Bygningsstyrelsen overtog driften af en stor del af serviceydelserne hos 42 statslige institutioner rundt om i Danmark. En dugfrisk tilfredshedsundersøgelse blandt de 20.000 brugere viser nu, at tilfredsheden ligger på 3,6 ud af 5.

Vi er på cirka samme brugertilfredshedsniveau, som før vi gik i gang. Men det stopper ikke her. Der venter fortsat et stort stykke arbejde for at gøre det endnu bedre.

- Vi er glade for resultatet, når vi nu kun har været i gang i et år. Ud over de forventede opstartsvanskeligheder, har der også været en række store omvæltninger pga. corona-pandemien, siger kontorchef i Bygningsstyrelsen Emil Blomqvist Lund.

Før Bygningsstyrelsen overtog leveringen af serviceydelserne i oktober 2019, lå tilfredsheden på 3,7, og Bygningsstyrelsen skal på sigt over det niveau.

- Vi er på cirka samme brugertilfredshedsniveau, som før vi gik i gang. Men det stopper ikke her. Der venter fortsat et stort stykke arbejde for at gøre det endnu bedre. Vi skal have løftet den samlede tilfredshed endnu mere. Og bag det overordnede resultat på 3,6 er der naturligvis brugere og institutioner, som er mindre tilfredse end andre, og her skal der gøres en særlig indsats. Heldigvis er vi mange erfaringer rigere, som fremover vil gøre os bedre i stand til at professionalisere og øge tilfredsheden. Vi er helt klart på vej i den rigtige retning, siger Emil Blomqvist Lund.

Tilfredshedsundersøgelsen blandt brugerne gennemføres hvert år gennem kontraktperioden. Resultatet holdels op imod tilfredsheden før driftsstart (3,7).

Bygningsstyrelsen har siden oktober 2019 stået for at levere de syv serviceydelser kantine, rengøring, intern service, indvendig vedligehold, udendørsarealer, vagt og sikkerhed samt affaldshåndtering til bølge 1 af Statens Facility Management med ISS som leverandør af alle ydelser. Bølge 2 sættes i udbud i november i år, mens bølge 3 er planlagt gennemført i 2023.

Fakta om tilfredshedsundersøgelsen

Tilfredshedsundersøgelsen er lavet i september 2020. Undersøgelsen er sendt til 15 procent af brugerne svarende til 2.627 personer. Heraf svarede 61 procent.Den statistiske usikkerhed er 1,87 procentpoint svarende til 0,06.