Bølge 2 af Statens Facility Management bliver grønnere

19-11-2020

Bygningsstyrelsen har offentliggjort udbuddet af bølge 2 af Statens Facility Management. Her stilles nye krav om bidrag til den grønne omstilling, bedre vilkår for virksomhedsoverdragede medarbejdere og en udvidet servicepakke.

Mand slår græs
Mandslår græs

Bygningsstyrelsen tager nu næste skridt i implementeringen af Statens Facility Management med offentliggørelsen af udbuddet af bølge 2.

Udbuddet omfatter de syv serviceydelser kantine, rengøring, intern service, indvendig vedligehold, udendørsarealer, vagt og sikkerhed samt affaldshåndtering til 55 statslige institutioner, som blandt andre omfatter ministeriernes departementer på Slotsholmen. Serviceydelserne skal leveres samlet af én ekstern leverandør.

- Vi har i udbuddet af bølge 2 haft en stor styrke i at kunne trække på de mange gode erfaringer, vi har fra bølge 1. Udbuddet er naturligvis tilpasset de lokale forhold hos kunderne, og samtidig har vi indarbejdet nye initiativer og krav, der skal gøre løsningen endnu bedre, siger kontorchef i Center for Facility Management Emil Blomqvist Lund, der har ansvaret for udbuddet.

De nye krav drejer sig for eksempel om grøn omstilling, bedre vilkår for de virksomhedsoverdragede medarbejdere samt en udvidet servicepakke til bl.a. de mange departementer i bølge 2, der ofte stiller særlige krav til fleksibilitet i serviceløsningen, fx når der føres politiske forhandlinger, som kan trække ud til sent aften og i weekend.

Kontrakten på bølge 2 løber over syv år og har en årlig volumen på omkring 300 millioner kroner.

Et grønnere aftryk

Bygningsstyrelsen vil bidrage til den grønne omstilling ved blandt andet at gøre facility management i staten grønnere og mere bæredygtig. Bæredygtighed og grøn omstilling er således gjort til en del af tildelingskriterierne, så de bydende leverandører bl.a. konkurrerer om, hvem der kan levere de mest grønne løsninger.

Bygningsstyrelsen afholdt i august 'Grønt Laboratorium' hvor 38 personer fra tænketanke, leverandører og interesse- og vidensorganisationer skabte over 100 ideer til, hvordan facility management kan bidrage til den grønne omstilling.

- 'Grønt Laboratorium' har blandt andet betydet, at vi nu stiller krav til, at leverandøren fremlægger CO2-regnskab for anvendte fødevarer i kantinerne samt omlægger til ikke-fossildrevet transport. Og så er et idekatalog vedlagt udbuddet med over 70 grønne initiativer, som vi gerne ser leverandøren tager stilling til i løbet af kontraktperioden, siger Emil Blomqvist Lund.

Derudover er der otte gennemgående krav, som eksempelvis omfatter 60 procents økologi i kantinen, samt at den kommende leverandør implementerer initiativer, der kan øge genbrug eller upcycling samt indgå samarbejder med kunder og vidensorganisationer om at udvikle metoder og løsninger, der kan reducere CO2-aftrykket. Den kommende leverandør skal det første år bl.a. fremsætte minimum 15 grønne tiltag, og derefter 10 tiltag årligt de efterfølgende år.

Ansøgningsfrist for prækvalifikation er den 21. december.