Bygningsstyrelsens gør status et år inde i driften af Statens Facility Management Bølge 2

29-06-2023

Brugertilfredsheden med Statens Facility Management Bølge 2 ligger på 3,4 på en skala 1-5. Et forventet resultat kun et år efter driftsstart. Øget fokus på særligt kantineområdet skal få brugertilfredsheden op.

3 vinduespudsere hænger på bygning

En ny brugertilfredshedsundersøgelse blandt medarbejdere i de statslige institutioner omfattet af Statens Facility Management Bølge 2 viser, at brugertilfredsheden med de serviceydelser, som Bygningsstyrelsen leverer, ligger på 3,4 på en skala 1-5.

Med Coor som leverandør overtog Bygningsstyrelsen i maj 2022 leveringen af en række ydelser som kantine, rengøring, intern service m.m. til 10.000 medarbejdere i 56 statslige institutioner. Før Bygningsstyrelsen overtog opgaven lå tilfredsheden på 3,9. Den nye måling viser altså et fald på 0,5 point på den generelle tilfredshed. Et fald i brugertilfredsheden et år inde i driften har ifølge kontorchef i Bygningsstyrelsen Christian Pilgaard været forventet.

- Jeg hæfter mig ved, at den samlede tilfredshed ligger over middel. Når det er sagt, så er det at implementere Statens Facility Management en stor forandringsproces både for os og vores kunder. Måden at drifte arbejdspladserne på er ny og har krævet en del omstilling og tilvænning for medarbejderne i institutionerne. Derfor har det også været forventet, at vi nu ser et mindre fald i brugertilfredsheden her kun et år inde i driften, siger Christian Pilgaard, som er ansvarlig for driften af Statens Facility Management.

Samtidig har Bygningsstyrelsen ambitioner om at hæve tilfredsheden i de kommende år.

- Der venter et stort arbejde for at få brugertilfredsheden op i tæt dialog med vores kunder og leverandør. På baggrund af undersøgelsen udarbejder vi nu skræddersyede handleplaner for den enkelte kunde, ligesom vi har igangsat flere kontrolbesøg, siger Christian Pilgaard.

Særlig indsats på kantineområdet

Det er særligt på kantineområdet, at brugertilfredsheden skal styrkes. Her ligger tilfredsheden på 3,0. Bygningsstyrelsen har sammen med Coor det seneste år løftet økologiprocenten, sat fokus på madspild og senest fået svanemærket samtlige kantiner på Bølge 2 af Statens Facility Management.

- Selvom vi har gjort og fortsat gør meget for, at de statslige kantiner bliver grønnere, skal vi fortsat fokusere på, at selve oplevelsen som spisende i kantinen også er god. Vi har i foråret 2023 iværksat en særlig indsats, som skal sikre, at grundlæggende elementer som menuplanlægning, maden og skiltningen i kantinerne bliver af en kvalitet, som er mere tilfredsstillende for både os og vores kunder, siger Christian Pilgaard.

Fakta

Bølge 2 omfatter hovedsageligt departementer i hovedstadsområdet og er en fort-sættelse af det allerede igangsatte arbejde med at implementere Statens Facility Management, der blev besluttet tilbage i 2017. Bølge 1 blev sat i drift i 2019 med ISS som leverandør, og den tredje og sidste bølge forventes idriftsat i maj 2024. Med en fuldt implementeret løsning servicerer Bygningsstyrelsen i alt 40.000 medar-bejdere med en samlet årlig volumen på godt 900 millioner kr.

Læs mere om Statens Facility Management