Institutioner i bølge 2

Nedenfor kan du se, hvilke institutioner der er med i bølge 2. Der kan stadig medtages flere institutioner eller lokaliteter i bølge 2, såfremt det respektive departement er indforstået.

 

Statsministeriet

 • Statsministeriets departement

Finansministeriet

 • Finansministeriets departement

Udenrigsministeriet

 • Udenrigsministeriets departement

Justitsministeriet

 • Justitsministeriets departement
 • Sø- og Handelsretten
 • Domsstolsstyrelsen
 • Københavns Byret
 • Retten på Frederiksberg

Social- og Ældreministeriet

 • Social- og Ældreministeriets departement

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement
 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS
 • Klimarådets sekretariat

Sundhedsministeriet

 • Sundhedsministeriets departement
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen i København
 • Styrelsen for patientsikkerhed

Transportministeriet

 • Transportministeriets departement

Børne- og Undervisningsministeriet

 • Børne- og Undervisningsministeriets departement
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Styrelsen for It og Læring

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Erhvervsministeriet

 • Erhvervsministeriets departement
 • Finanstilsynet

Udlændige- og
Integrationsministeriet

 • Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
 • Flygtningenævnet
 • Udlændingenævnet

Beskæftigelsesministeriet

 • Beskæftigelsesministeriets departement
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Arbejdsretten
 • Forligsinstitutionen

Indenrigs- og Boligministeriet

 • Indenrigs- og Boligministeriets departement

Fødevareministeriet

 • Fødevareministeriets departement

Miljøministeriet

 • Miljøministeriets departement

Kirkeministeriet

 • Kirkeministeriets departement

Kulturministeriet

 • Kulturministeriets departement
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Akademiraadet
 • Den danske Scenekunstskole
 • Den Hirschsprungske Samling
 • Det Danske Filminstitut
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Det Kongelige Teater
 • Det Rytmiske Musikkonservatorium
 • Filmskolen
 • Kunstakademiet/Billedkunstskolerne
 • Nationalmuseet
 • Nota
 • Rigsarkivet
 • Statens Museum for Kunst
 • Statens værksteder for Kunst