Markedsdialog om grøn omstilling

""

Bygningsstyrelsen har afholdt den 2. november en fælles markedsdialog i forbindelse med facility management-udbuddets bilag 14: Grøn omstilling.

Fokus var på bilag 14 med de tilhørende underbilag, herunder generelle krav til grøn omstilling, emissionsfaktorer, klimapåvirkning og beregning heraf.

Formålet med markedsdialogen var at sikre ensartede forudsætninger for alle potentielle tilbudsgivere.