Markedsdialog om grøn omstilling

""

Bygningsstyrelsen afholdt den 2. november 2020 en fælles markedsdialog i forbindelse med facility management-udbuddets bilag 14: Grøn omstilling.

Fokus var på bilag 14 med de tilhørende underbilag, herunder generelle krav til grøn omstilling, emissionsfaktorer, klimapåvirkning og beregning heraf.

Formålet med markedsdialogen var at sikre ensartede forudsætninger for alle potentielle tilbudsgivere.