GRØNT LAB 2020

Grøn omstilling af facility management i staten.

Bølge 2 af Statens Facility Management skal bidrage til den grønne omstilling, og derfor skal grønne initiativer tænkes ind i udbudsmaterialet. For at accelerere idéskabelsen arrangerede Bygningsstyrelsen den 19. august 'Grønt Laboratorie' hvor 38 personer fra tænketanke, leverandører og interesse- og vidensorganisationer deltog.

På dagen skabte deltagerne over 100 ideer til, hvordan facility management kan bidrage til den grønne omstilling. De mange ideer blev kogt ned til 16 konkrete tiltag, der skal arbejdes videre med. Det handler eksempelvis både om maden og emballagen i kantinerne, software til overvågning af affaldshåndtering, adfærdsdesign, datadrevet rengøring og bæredygtige vedligeholdelsesplaner.

Bygningsstyrelsen udvælger og indarbejde så mange som muligt at de gode ideer i udbudsmaterialet på bølge 2.

Bølge 2 af Statens FM

Bygningsstyrelsen er i fuld gang med at forberede udbuddet af og præcisere ydelserne til Statens Facility Management bølge 2. I den forbindelse har vi sat skarpt fokus på, hvordan dette udbud kan bidrage til den grønne omstilling. Bølge 2 omfatter ca. 55 institutioner og er samlet i hovedstadsområdet med en samlet årlig volumen på omkring 350 millioner kroner.

Du kan læse mere om udbuddet her