Salg af ejendomme

Hvordan sælger Bygningsstyrelsen sine ejendomme?

Når en ejendom bliver ledig, og der ikke er andre mulige statslige lejere til ejendommen, vil Bygningsstyrelsen overveje at afhænde den pågældende ejendom.

Når styrelsen skønner, at det ikke er hensigtsmæssig at beholde ejendommen længere, sker det ud fra et ønske om at begrænse statens omkostninger på ejendomme, som ikke længere anvendes af staten.

Hvis der træffes beslutning om afhændelse af statens ejendomme, sker salget enten efter offentligt udbud eller ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme A/S). Statens Ejendomssalgs opgave er at videreudvikle og videresælge ejendomme, som staten ønsker at afhænde.

Kun i særlige tilfælde sælges statens ejendomme uden anvendelse af offentligt udbud eller indskud i Statens Ejendomssalg. Disse særlige tilfælde kan være salg direkte til en kommune, en region eller andre offentlige institutioner.