Aktivitetsbaseret indretning

""
Foto: Niels Nygaard for Arkitema

Et aktivitetsbaseret kontor indeholder faciliteter, der understøtter forskellige arbejdsbehov.

Dette kan fx være behovet for fordybelse ved læsning af rapporter eller udarbejdelse af notater, eller behovet for projektpladser ved tværfaglige samarbejder. På det aktivitetsbaserede kontor er der etableret områder, der understøtter dette, så medarbejderne kan placere sig i det område, der bedst understøtter den konkrete opgave.

På det aktivitetsbaserede kontor har hver medarbejder ikke et fast skrivebord. Alle faciliteter er delte, og man vælger sin plads efter de opgaver, der skal udføres på et givent tidspunkt. Kontoret er i den forstand mere rummeligt end et traditionelt storrumskontor, da det samlet tilgodeser en bred vifte af arbejdsbehov som sparring, videndeling, fordybelse og individuelt arbejde, som den moderne arbejdsdag byder på.

Aktivitetsbaseret indretning er ikke et nyt begreb, men det er et begreb, som den offentlige sektor både nationalt og internationalt først rigtigt har taget til sig indenfor de senere år i takt med, at den teknologiske udvikling i stadig højere grad har muliggjort det papirløse kontor. Bygningsstyrelsen har fundet inspiration hos store firmaer i den private sektor og hos bl.a. vores søsterorganisationer i Finland og Holland, hvor aktivitetsbaserede kontorer er mere og mere almindeligt i den offentlige sektor.