Ekstrafaciliteter

Fleksrum hos Bygningsstyrelsen. Rundbord med stole omkring med lyskunst på væggen, der er beklædt med træ, og glasvæg ud mod et atrium.
Flexrum hos Bygningsstyrelsen. Foto: Niels Nygaard for Arkitema

Arbejdspladsen ved skrivebordet hverken kan eller skal stå alene.

Den bør altid – udover de almindelige møderum – suppleres af forskellige ekstrafaciliteter, som understøtter andre måder at arbejde på:

  • Flexrum til ad hoc møder.
  • Telefonbokse til krævende/langvarige telefonsamtaler.
  • Stillerum eller –zoner til koncentreret enearbejde.
  • Bløde stole/sofa til rapportlæsning, kagespisning, kaffemøde ea.
  • Højbord til et hurtigt møde med høj aktivitet osv.

For den enkelte er udfordringen at vænne sig til at tænke over, at alt arbejde ikke nødvendigvis udføres bedst ved skrivebordet. I stedet kan vi med fordel rykke rundt i løbet af dagen, alt afhængig af det arbejde, vi udfører. Vi skal finde det sted/de faciliteter, som bedst understøtter, det vi skal lave.