Ekstrafaciliteter

Fleksrum hos Bygningsstyrelsen. Rundbord med stole omkring med lyskunst på væggen, der er beklædt med træ, og glasvæg ud mod et atrium.
Flexrum hos Bygningsstyrelsen. Foto: Niels Nygaard for Arkitema

Arbejdspladsen ved skrivebordet hverken kan eller skal stå alene.

Den bør altid – ud over de almindelige møderum – suppleres af forskellige ekstrafaciliteter, som understøtter andre måder at arbejde på:

  • Flexrum til ad hoc møder.
  • Telefonbokse til krævende/langvarige telefonsamtaler.
  • Stillerum eller -zoner til koncentreret enearbejde.
  • Bløde stole/sofa til rapportlæsning, kagespisning, kaffemøde ea.
  • Høj-/langbord til et hurtigt møde eller til at tjekke mails mellem to møder osv.

For den enkelte er udfordringen at vænne sig til at tænke over, at alt arbejde ikke nødvendigvis udføres bedst ved skrivebordet. I stedet kan vi med fordel rykke rundt i løbet af dagen, alt afhængig af det arbejde, vi udfører. Vi skal finde det sted/de faciliteter, som bedst understøtter de opgaver, vi skal udføre.