Åbne kontorer

Et åbent kontor med skriveborde adskilt af reoler og potteplanter i det fællesstatslige kontorknudepunkt Kalvebod Brygge i København.
Foto: Niels Nygaard for Arkitema

Når man skal indrette sig i mere åbne kontorløsninger, tænker de fleste intuitivt, at jo færre man sidder sammen, desto mindre bliver man forstyrret. Dette er imidlertid en fejlslutning.

De små flerpersonerskontorer er tværtimod ofte de mindst velfungerende. Når man sidder 2-4 personer sammen, er man nemlig ekstremt afhængig af dem, man sidder sammen med; om de taler i telefon eller får en gæst på besøg, om man har god kemi osv. Samtidig er rummet, netop fordi man kun sidder 2-4 personer sammen, relativt lille.

Det betyder, at arbejdsfællesskabet føles meget tæt og begrænset af rummets fire vægge, hvilket kan have negativ betydning for akustikken i rummet, idet der er mange hårde overflader.

Hvis man sidder otte eller flere sammen i en åben kontorlomme, bliver man omvendt mindre afhængig af, hvem det lige er, man sidder sammen med. Hvis én taler i telefon og en anden modtager en gæst, er det nemmere at abstrahere fra, fordi det falder ind i det generelle lydbillede. Samtidig øges oplevelsen af plads hos den enkelte.

Den ekstra plads kan bruges til at indrette sig med en sofa/lænestol, et højbord, et lille mødebord eller andet, som kan udgøre et alternativ til de traditionelle skrivebordspladser. Her kan man rykke hen og læse en rapport, stikke hovederne sammen med en kollega om en sag, eller måske holde et møde, som involverer alle på kontoret.

Sådanne uformelle faciliteter skal naturligvis anbringes og benyttes, så brugen af dem ikke forstyrrer de almindelige arbejdspladser.

Skrivebordene kan opstilles på forskellige måder og sender dermed forskellige signaler om, hvilket arbejdssyn man gerne vil fremme på arbejdspladsen, fx to-, tre-, firemands grupperinger, hvor man sidder overfor hinanden eller ’busopstillingen’, hvor man sidder en-to ved siden af hinanden og ser ind i hinandens rygge.

To-, Tre-, firemandsgrupperinger

En indretning i to-, tre- eller firemandsgrupperinger fremmer

  • sparring og samarbejde henover skrivebordene
  • en social indstilling på arbejdspladsen
  • koncentration, hvis man har fælles arbejdsstil – det kræver tilvænning og selvdisciplin.

Busopstillingen

En indretning med den såkaldte busopstilling

  • understøtter ro og fordybelse hos den enkelte
  • fremmer en læsesalslignende stemning
  • lægger ikke op til umiddelbar sparring - man skal rejse sig og gå stille hen og spørge, om man må forstyrre.