Statsbyggeri

""
Statsbyggeri Søndre Campus, Københavns Universitet

I et statsbyggeri er Bygningsstyrelsen bygherre og dermed garant for, at de lovgivningsmæssige krav til statsligt byggeri efterleves. Bygningsstyrelsen udfører opgaven i tæt samarbejde med den statslige lejer, der definerer ønsker og behov, som Bygningsstyrelsen oversætter til bygningsmæssige krav til byggeriets leverandører. Efter byggeriets færdiggørelse bliver Bygningsstyrelsen bygningsejer på vegne af staten.

De lovgivningsmæssige krav er reguleret af Lov om Offentlig Byggevirksomhed, og foreskriver, at byggeriet skal udføres efter den for staten økonomisk mest fordelagtige måde med hensyntagen til anvendelse, drift og arkitektur.

Staten har mulighed for at afprøve nye udbudsformer, byggemetoder og materialer og stille erfaringerne til rådighed for byggebranchen og andre bygherrer. Staten skal afsætte 1.5% af entreprisesummen til indkøb af bygningsintegreret kunst.