Energy Service Companies (ESCO)

""
Et ESCO-projekt på Roskilde Universitet reducerede universitetets årlige energiforbrug med ca. 27 procent. Foto: Eva Kunckel

ESCO står for Energy Service COmpanies og er en samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger. Tankegangen i ESCO er simpel; de midler, der er bundet i en given ejendom i form af energiforbrug, kan reduceres, og reduktionen af energi betaler for optimering af ejendommens energiforbrugende installationer.

Bygningsstyrelsen indgår et energipartnerskab med en privat ESCO-partner, der laver en grundig gennemgang af en given bygning og påpeger alle de muligheder for at spare energi, han finder.

Det unikke ved ESCO som samarbejdsform er, at den private ESCO-partner garanterer for, at de fundne energibesparelser bliver udført. Hvis ikke de garanterede besparelser bliver opnået, kompenserer ESCO-partneren for de manglende energibesparelser med et beløb, der svarer til forskellen op til de garanterede energibesparelser.

Bygningsstyrelsen har udbudt tre ESCO-projekter:

  • Et projekt i Teilum-bygningen på Københavns Universitet
  • Et projekt på Syddansk Universitet
  • Et projekt på Roskilde Universitet.

Kun projekterne på SDU og RUC er udført eller er under udførelse.