Københavnske kontorejendomme sparer 4% på varmen

27-03-2015

Varmemærkerne for Bygningsstyrelsens københavnske kontorejendomme viser at fokus på måling og intelligent styring bærer frugt i form af besparelser.

Årsopgørelsen over varmeforbruget i Bygningsstyrelsens københavnske kontorbygninger viser, at en massiv indsats for at spare på varmen gennem de seneste år har båret frugt.

Alene i 2014 har man i disse bygninger, der tilsammen udgør ca. 360.000 m², brugt 4 % mindre varme end året før. Dette er ovenikøbet korrigeret for temperaturforskellen mellem de to år.

Nøjagtig dagsaktuel planlægning

Årsagen er bl.a. en ny metode med dag-til-dag måling og intelligent styring af varmeforbruget. Med den nye metode kan de energiansvarlige i kontorbygningerne trække helt dagsaktuelle forbrugstal, fremfor de årlige opgørelser de tidligere fik for varmeforbruget.

Og dét gør hele forskellen. Nu kan de nemlig planlægge energistyringsindsatser og -justeringer meget nøjagtigt. Det svarer lidt til, hvis man som privatperson kun fik en saldo fra banken én gang om året, så ville det også være meget besværligt at budgettere med sit forbrug. Den nye metode kombineres med, at Bygningsstyrelsen løbende gennemfører rentable energiinvesteringer.

Inden længe forventer Bygningsstyrelsen, at varmemærkerne for kontorbygninger udenfor København også vil være udfærdiget.

 

Vil du vide mere?

Bygningsstyrelsen og HOFOR indførte i 2013 en frivillig trafiklysordning til benchmarking og intelligent energistyring. Trafiklyset bliver nu udrullet af flere andre organisationer, herunder Københavns kommune.

Læs mere om intelligent energistyring i statens ejendomme [linket er ikke længere aktivt, red.]