Rejsegilde under jorden

18-09-2015

Bygningsstyrelsen har netop holdt rejsegilde på en udbygning af Anatomikomplekset under Grønnegården på Aarhus Universitet.

""

Udbygningen af Anatomikomplekset er på 700m2 under terræn i Grønnegården på universitetet. De kommende faciliteter skal bruges af Institut for Biomedicin.

Den nye bygning kommer blandt andet til at rumme inventar og udstyr til at undervise i anatomi. Udstyret er specialudviklet og tilpasset præcist til denne udbygning. De nye lokaler vil give både ansatte og studerende et godt og sikkert arbejdsmiljø.

På rejsegildet takkede projektdirektør i Bygningsstyrelsen, Jan Q. Rasmussen, indledningsvis for et godt og konstruktivt samarbejde med rådgiverne på projektet og alle samarbejdspartnere på Aarhus Universitet. Jan Q Rasmussen fokuserede især på en tak til alle bygningshåndværkerne og entreprenørerne for et flot stykke arbejde og et godt samarbejde på byggepladsen. Blandt andet da det med alles indsats lykkedes at opretholde fremdriften i byggeriet, selvom der var eksamener på universitetet og byggeaktiviteterne naturligvis ikke måtte larme.

Den kunstneriske udsmykning udføres af Leif Kath og kommer til at bestå af en kunstnerisk markering af teglbelægningen på terrassen i Grønnegården.

Udbygningen af Anatomikomplekset forventes færdigt inden årets udgang og koster ca. 42 mio. kr. Udbygningen finansieres via en samlet Unilab-bevilling på 6 mia. kr. fra 2010 til at give de danske universiteter laboratoriefaciliteter i verdensklasse.

""