Helhedsplaner for den fysiske udvikling på Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

28-01-2016

Bygningsstyrelsen har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet udarbejdet helhedsplaner for universiteternes fremtidige udvikling.

Skitse over Ålborg Universitets campusområde
På planen er angivet potentielle nye AAU-byggerier, men også forslag til øvrige understøttende campusfunktioner, som AAU og Bygningsstyrelsen mener, kan styrke campusområdet

Udviklingen i antallet af studerende, nye læringsformer og studieretninger, viden og krav til bæredygtighed, samt synergi i samspillet mellem by, boligområder og universitetet stiller alt sammen krav til udviklingen i universiteternes bygningsmasse og campusområder disse år.

Helhedsplanerne kommer på baggrund af en overordnet vision og strategi med konkrete bud på de fysiske udviklings- og udbygningsmuligheder.

Begge helhedsplaner er udarbejdet i et godt samarbejde med universiteterne og andre væsentlige aktører, bl.a. relevante kommuner. Helhedsplanerne er godkendt af universiteternes respektive ledelser.

En fælles forståelse af det strategiske sigte for den fysiske planlægning er vigtig i forhold til en drøftelse og planlægning af fremtidige lokale- og arealmæssige dispositioner. Derfor er Bygningsstyrelsen glade for helhedsplanerne for de to universiteter, der giver gode og konkrete svar på, hvordan udviklingen af universitets bygninger de kommende år blandt andet kan bidrage til at skabe velfungerende campusområder og vidensbydele.

Der ligger et stort potentiale i at bruge fysisk planlægning som strategisk værktøj til at imødekomme universiteternes skiftende behov for fleksibel bygningsmasse. Bygningsstyrelsen tilbyder alle universiteter at samarbejde om helhedsplaner, som giver et strategisk overblik over fremtidige investeringer og skitserer mulige udviklingsretninger.