Nyt katalog sætter fokus på helhedsorienteret byggeri

07-11-2016

Et nyt katalog fra Bygningsstyrelsen giver indblik i, hvordan Bygningsstyrelsen arbejder med helhedsorienteret byggeri. Kataloget skal give inspiration til konkrete tiltag på konkrete projekter.

""
Visualisering af Næstved Politigård. Visualisering af Entasis

Bygningsstyrelsen har i dag offentliggjort en ny publikation med en eksempelsamling på, hvordan styrelsen arbejder med helhedsorienteret byggeri. Samtidig præsenteres en holdningstilkendegivelse, hvor rammerne sættes for, hvordan Bygningsstyrelsen går til det helhedsorienterede byggeri.

Bygningsstyrelsen arbejder for at skabe de rigtige rammer for arbejde og læring for vores kunder. Det gør vi bl.a. ved at tage aktiv stilling til helhedsorienteret byggeri.

Helhedsorienteret byggeri indebærer, at der tænkes hele vejen rundt om byggeriet – både når byggeriet forberedes, når der opføres nyt, og når der renoveres, vedligeholdes og drives eksisterende ejendomme.

Bygningsstyrelsens chef for Udvikling og Projektunderstøttelse Henrik Stub fortæller:

"Når vi arbejder med helhedsorienteret byggeri, gør vi det med udgangspunkt i, at det er sund fornuft. Vi arbejder med de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter ved bygningerne. Udover de skærpede lovgivningsmæssige krav, der stilles til os som statslig bygherre, gør vi det ved at lytte til vore kunders behov og rådgive dem om de gode løsninger."

Det nye katalog giver bl.a. indblik i, hvordan Bygningsstyrelsen arbejder med forskellige fokusområder inden for helhedsorienteret byggeri, og det skal således give inspiration til konkrete tiltag på konkrete projekter. Der er ikke to byggerier eller to ejendomme, der er ens. Derfor vil løsninger altid blive skabt i dialog med kunderne ud fra deres konkrete situation og behov.