Energieffektivitet i Bygningsstyrelsen

16-09-2016

Bygningsstyrelsen har udarbejdet en energiorientering om styrelsens arbejde på energiområdet.

En ny orientering fra Bygningsstyrelsen beskriver styrelsens arbejde på energiområdet med fokus på de mange indsatser og muligheder, der arbejdes med inden for energieffektivitet og -besparelser i styrelsens bygninger.

Energieffektivitet gælder lige fra planlægning af bygningen til dens efterfølgende anvendelse, drift og vedligeholdelse. Det er et stort område, hvor helhedstænkning og samarbejde er nøgleord for at kunne opnå de mål, der er stillet for ministerierne.

I orienteringen kan du blandt andet læse om intelligent energistyring, varme- og elmærker samt få gode råd til energibesparelser.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Runa Cecilie Lund Sørensen, Udvikling og projektunderstøttelse, eller Bjarne Dalgaard, Vedligehold og drift.