Indvielse af ny kunst og moderniserede lokaler på Esbjerg Politigård

09-09-2016

Esbjerg Politigård indvier sine nye lokaler. Kunstner Jørgen Carlo Larsen har udsmykket politigården, der er blevet moderniseret af Bygningsstyrelsen.

Jørgen Carlo Larsens kunstværk i kantinen på Esbjerg Politigård
Jørgen Carlo Larsens værk i kantinen. Foto: Erling Lykke Jeppesen. Se flere billeder af kunsten i galleriet under nyheden.

Ny kunst af kunster Jørgen Carlo Larsen bliver den 9. september indviet på Esbjerg Politigård i forbindelse med indvielsen af politigårdens lokaler, som Bygningsstyrelsen har moderniseret.

Når de nye lokaler tages i brug vil medarbejdere og besøgende kunne møde Jørgen Carlo Larsens værker i indgangspartiet, i receptionen og i kantinen. Fællesnævneren for de tre rum er krydsfinérplader, bearbejdet på forskellig måde. Jørgen Carlo Larsen fortæller:

"Ved mit første møde på Politidirektørens kontor, bed jeg mærke i en sætning: ”Politikorpset er jo en smule konservativt”. Dette valgte jeg at opfatte positivt, for konservativt betyder at man ønsker at bevare noget bestående. Og på sin vis passer det mig ganske godt. Jeg arbejder som kunstner i nutiden og forholder mig til den, med de hastige ændringer. Men jeg holder også meget af det bedste fra historien."

Og netop historien er stærkt repræsenteret i værket i politigårdens reception. Værket skal bringe noget hjemligt ind i det institutionelle. Lodrette og vandrette former refererer til hjemmets reolsystemer, og udstillede genstande i glasskabe refererer til blandt andet egnens historie og håndarbejde. Eksempelvis et gammelt foto af en herre der sidder med ryggen til havet som et billede på Esbjerg og dets beliggenhed og et kobberstik fra 1730, som forestiller det Sønderjyske område på den tid.

I indgangspartiet hænger et meget enkelt værk. Som et diskret signal skal den geometriske form med ”skæve vinkler” signalere bevægelse og den grønne farve politiet.

I kantinen er hele den ene væg ét stort værk. På væggen sidder to lamper udført i ”paraplyform” og med mundblæst glas. Væggen og lamperne giver beskueren mulighed for mange tolkningsmuligheder, og det er helt bevidst fortæller Jørgen Carlo Jakobsen.

"Værket kan holde sig diskret i baggrunden, men også være meget tilstedeværende på samme tid, alt efter den enkelte person der befinder sig i rummets opmærksomhed. Der er et værk med mange tolkningsmuligheder, hvilket jeg altid bestræber mig på. At have denne åbenhed indbygget, hvilket giver beskueren mulighed for at aflæse det på mange måder", siger Jørgen Carlo Larsen.

To af talerne ved indvielsen. Justitsminister Søren Pind og Politidirektør Jørgen Meyer

Justitsminister Søren Pind og Politidirektør Jørgen Meyer holdt tale ved indvielsen

Politidirektør Jørgen Meyer er glad for resultatet:

"Ønsket var, at Jørgen Carlo Larsen med sine udtryk både favnede den ”konservative 'politier'” og den mere ”sprælske beskuers” ønske om dynamik. Jeg synes, at det er lykkedes meget flot. Med kasser, lys, farver og effekter fra egnen får borgerne mulighed for at stoppe op, kigge og tænke. Værkerne er nutidige, men de peger også bagud. En politigård repræsenterer jo både det bestående, det nutidige og det fremtidige."

Modernisering af politigården

Politigården består af tre forbundne bygninger i henholdsvis to og tre planer plus kælder opført på forskellige tidspunkter og med forskellig arkitektonisk karakter. Bygningsstyrelsens opgave har været at gennemføre en renovering af de indvendige rum, overflader og delvist installationer, med et krav om at skabe en tidssvarende hovedpolitistation for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er generelt sket en åbning af bygningen dels ved at overgå til storrumskontorer, og dels ved brug af glasvægge og -døre mod gangarealer for at opnå et åbent og luftigt indtryk på de enkelte etager. Renoveringen er foretaget i et forsøg på at holde igen på omkostningerne dels ved at udføre en etapevis renovering bygning for bygning, mens politigården har været i brug, og dels ved at forsøge at fokusere indsatsen på de bygningsdele og områder som trængte mest.

Politigården blev i 2011 renoveret udvendigt, hvor hovedparten af bygningsmassen har fået nye facader med det formål dels at nedbringe energiniveauet og dels give bygningerne et nyt og moderne udtryk.

Fotos: Erling Lykke Jeppesen