Aktiv risikostyring sænker præmien på ejendomsforsikring markant hos Bygningsstyrelsen

08-12-2017

Bygningsstyrelsen har netop indgået kontrakt med forsikringsselskabet If Skadeforsikring om forsikring af Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Samtidig intensiverer Bygningsstyrelsen sit skadesforebyggende arbejde i samarbejde med If Skadeforsikring. Det sænker forsikringsudgifterne med mere end 70 %, hvilket svarer til en besparelse på et tocifret millionbeløb hvert år.

""
Forsikringsskade

Bygningsstyrelsen gennemførte i foråret 2017 en indledende markedsdialog og et udbud med forhandling af forsikring af styrelsens ejendomsportefølje på ca. 3 mio. m2 fordelt på ca. 1.600 ejendomme. Ved den efterfølgende prækvalifikation i forsommeren blev fem ud af syv ansøgere valgt til at give tilbud. Efter tilbudsgivningen i august har der været afholdt forhandlingsmøder, og i oktober modtog Bygningsstyrelsen de endelige tilbud. På den baggrund har Bygningsstyrelsen tildelt kontrakten til If Skadeforsikring.

Forsikringen er en 'all risk' forsikring, der dækker pludselig skade på Bygningsstyrelsens ejendomme som følge af fx brand, vand, indbrud, tyveri, skade på skjulte rør, svampe- og insektskader samt skybruds- og stormskader.  
Forsikringsaftalen løber fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020. Bygnings-styrelsen kan forlænge aftalen med et år. Aftalen kan opsiges af begge parter med et halvt års varsel.

Større fokus på vedligehold og skadesforebyggelse

Det har haft stor betydning for forsikringsselskaberne fastsættelse af forsikringspræmien og for deres vurdering af, hvor attraktiv Bygningsstyrelsen er at have i deres portefølje, at Bygningsstyrelsen arbejder aktivt med risikostyring og systematisk med skadesregistrering og forebyggelse. På den måde er det en god forretning at have ekstra fokus på den forebyggende indsats.

Udover at Bygningsstyrelsen disse år har ekstra stort fokus på at vedligeholde ejendomsporteføljen, intensiverer styrelsen også arbejdet med at forebygge skader. Det sker blandt andet i samarbejde med If Skadeforsikring ved systematisk og løbende at vurdere risici i en række ejendomme. Risiciene beskrives som anbefalinger til skadesforebyggelse. Anbefalingerne vil derefter kunne indgå i planlagt vedligeholdelse af de pågældende ejendomme. Det kan fx være bedre afledning af regnvand og lækagesikring af vandrør mv.