Bygningsstyrelsen anlægger voldgiftssag mod Inabensa

22-12-2017

Kammeradvokaten har på vegne af Bygningsstyrelsen rejst en voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed med krav om erstatning på et trecifret millionbeløb fra den spanske teknikentreprenør Inabensa i forbindelse med opførelsen af Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet.

Byggeriet af Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet bliver væsentligt forsinket og markant dyrere end budgetteret. En af hovedårsagerne er ekstraordinære svigt i kvaliteten af det udførte arbejde samt store forsinkelser hos den spanske teknikentreprenør Inabensa.

Kammeradvokaten har på vegne af Bygningsstyrelsen nu anlagt voldgiftssag mod Inabensa med krav om 625 mio. kr. Kravet omfatter både omkostninger til færdiggørelse, forsinkelses- og forstyrrelseskrav fra de øvrige entreprenører på pladsen samt et betydeligt krav for fejl og mangler, der alle er en direkte følge af Inabensas misligholdelse af kontrakten.

Usædvanlige svigt

Den 10. februar 2017 besluttede Bygningsstyrelsen at ophæve kontrakten med den spanske teknikentreprenør. Ophævelsen blev gennemført på baggrund af manglende leverancer, forsinkelser og svigt i kvaliteten af Inabensas arbejde. Der blev efter ophævelsen iværksat en staderegistrering samt syn- og skøn af Inabensa og deres underentreprenørers udførte arbejder via Voldgiftsnævnet.

I dette forløb har Voldgiftsnævnets syn og skøn konstateret store og helt usædvanlige svigt i kvaliteten af det udførte arbejde. Svigtene har været umulige at finde ved normalt tilsyn, og er blevet fundet ved hjælp af ekstraordinære tæthedstest og røntgenfotografering. En betragtelig del af Inabensas arbejde er efterfølgende blevet helt eller delvist nedtaget, bortskaffet og er ved at blive opført på ny.