Over 100 virksomheder til entreprenørmøde i Bygningsstyrelsen

03-02-2017

Bygningsstyrelsen har den 1. og 2. februar afholdt entreprenørmøder i Skanderborg og Valby. Over 100 virksomheder har deltaget for at høre om styrelsens byggeprojekter og udbudsstrategier.

Deltagere ved entreprenørmøde 2017 hos Bygningsstyrelsen i Valby
Entreprenørmøde 2017 i Valby

Entreprenører er de seneste dage blevet præsenteret for den nyeste viden om Bygningsstyrelsens pipeline og udbudsstrategier ved to entreprenørmøder, hvor over 100 virksomheder deltog.

Ved møderne blev virksomhederne præsenteret for en række kommende og meget forskelligartede projekter. Fra mindre projekter som tagudskiftning på Aarhus Universitet og elevfløj på Skovskolen i Fredensborg til store projekter som ny arkitektskole i Aarhus og nyt Statens Naturhistoriske Museum.

Udover en præsentation af udvalgte, kommende byggeprojekter og udbudsstrategier har entreprenørmøderne åbnet op for en forstærket dialog mellem bygherre og tilbudsgiver, og det har været med til at give en bedre gensidig forståelse af kommende udbudsrunder.

Direktør i Bygningsstyrelsen Gyrithe Saltorp siger:

"Vi er tilfredse med det store fremmøde, vi har haft på de to møder. Entreprenørmøderne har givet os en fantastisk mulighed for at tale med en række af de virksomheder, som potentielt byder på vores opgaver. Vi har fået gode og konkrete inputs til, hvad vi kan gøre bedre, når vi udbyder vores projekter, så vi har et godt grundlag for at udvikle vores kommende udbud. Jeg håber, at vi med entreprenørmøderne har fået præsenteret branchen for den bredde, der i vores projekter, og at vi faktisk har projekter til både små og store virksomheder. Samtidig har møderne været en chance for at kommunikere vores ønske om at være en åben bygherre."

Oplæg på storskærm og deltagere ved entreprenørmøde 2017 i Skanderborg

Salgsdirektør og partner i entreprenørvirksomheden JFP Søren Trærup deltog i entreprenørmødet i Skanderborg. Han er glad for mødet og de dialoger, det førte med sig.

"Det har været en rigtig positiv oplevelse. Vi havde nogle gode dialoger om blandt andet prækvalifikation og udbudsstrategier, og jeg kan kun billige, at man tager den tidlige dialog med entreprenørerne. I det marked, der er specielt lige nu, vælger vi meget selv, hvilke projekter vi vil byde på. Jo bedre vi føler, at der er et match mellem egen kunnen og det udbudte projekt, jo større er sandsynligheden for at vi byder. Jeg er glad for at høre, at det ikke kun, som man måske ofte hører, handler om pris og tidligere referencer, men at man også lægger vægt på processen, samarbejdet og at komme godt i mål", siger Søren Trærup.

Fakta

Bygningsstyrelsen sætter årligt ca. 80 projekter i udbud. Styrelsens byggepipeline er nyligt blevet opdateret og offentliggjort. Pipelinen indeholder en oversigt over styrelsens forventede udbud af byggeprojekter på over 39 millioner kr. Oversigten indeholder i øjeblikket 21 kommende byggeprojekter med en samlet værdi på mere end 3,3 milliarder kr.