Bygningsstyrelsen søger kunstnere til bygningsintegreret kunstprojekt i København

01-03-2017

Bygningsstyrelsen inviterer professionelle billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere med kunstnerisk praksis til interessetilkendegivelse vedr. et bygningsintegreret kunstprojekt til Holmens Kanal 20 i København.

Overformynderiet, Holmens Kanal 20
Overformynderiet, Holmens Kanal 20 i København

Bygningsstyrelsen inviterer professionelle billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere med kunstnerisk praksis til interessetilkendegivelse vedr. et bygningsintegreret kunstprojekt til Holmens Kanal 20 i København. Tidsfristen er 18. april 2017 kl. 10.00.

På baggrund af denne annonce vil projektets kunstudvalg udpege den kunstner der skal udføre projektet (evt. udpeges tre kunstnere til en samtale).

Baggrund

Bygningsstyrelsen er i gang med at renovere det tidligere Overformynderiet, der er beliggende Holmens Kanal 20, 1068 København K. Bygningen er opført i 1935-37 til Overformynderiet af arkitekt Frits Schlegel og ingeniør Ernst Ishøj som et særdeles moderne og teknisk avanceret hus efter tidens standard.

Bygningen er ejet af Bygningsstyrelsen og der skal udføres et kunstprojekt jf. gældende ”Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri”.  Der forventes pt. et beløb i størrelsesordenen 1 million kr. til kunstprojektet hvoraf kunstnerhonoraret udgør ca. 300.000 kr.

Ejendommen skal gennemgå en omfattende renovering, hvor der etableres åbne kontoretager samt mindre møderum og loungeområder. Dertil kommer et stort fælles ankomstområde med reception, mødecenter og kantineområde. Renoveringsopgaven er pt. i udbudsfasen og bliver udført som totalentreprise. Indflytning forventes i efteråret 2018.

Udviklingen af kunstprojektet skal foregå i tæt dialog mellem kunstner og den valgte totalentreprenør og dennes rådgiver.

Vision for kunstprojektet

Visionen er at skabe et bygningsintegreret kunstprojekt med respekt og interesse for husets arkitektoniske og designmæssige detaljer. Samtidig er det væsentligt at kunstprojektet både bidrager til husets repræsentative miljø og til et godt arbejdsmiljø.

Bygningens interiør indeholder en række originale og bevaringsværdige detaljer som kunstprojektet kan tage afsæt i og samtidig forstærke og nytænke.

Det er visionen at opnå et æstetisk helhedsudtryk i husets arkitektur, interiør, design og kunst. Hovedindgangen og/eller receptionsområdet ved Holmens Kanal vil være det centrale afsæt for kunstprojektet.Relevante kunstnere forventes således at kunne arbejde i et kunstnerisk felt hvor kunsten fx tager afsæt i og griber ind i rum, bygningselementer, materialer og inventar samt farvesætning, grafik, evt. tekstiler og lignende.

Dermed er der også et krav om tæt dialog mellem kunstner og totalentreprenør og dennes arkitekt i både udviklings- og realiseringsfasen. Dette samarbejde forventes at starte op juni 2017 frem til aflevering af byggeprojektet i efteråret 2018.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  1. Præsentation af kunstnerisk praksis og motivation for at arbejde med et bygningsintegreret projekt til Holmens kanal 20 (max 1 A4 side).
  2. CV (max 1 A4 side)
  3. Billeddokumentation med eksempler fra din kunstneriske praksis (max 10 A4 sider)

Bilagene skal samles til én pdf-fil og navngives med ”Kunstprojekt_Holmens Kanal 20_navn”.pdf.

Besigtigelse af huset

Interesserede kunstnere inviteres til besigtigelse af huset den 23. marts 2017 kl. 9-11.  Mødested er Nikolajgade 25, 1068 København K, (ved porten i Nikolajgade mellem Laksegade og Holmens Kanal). Af praktiske hensyn anmodes de interesserede om at oplyse deltagelse til senest den 21. marts 2017.

Aflevering

Ansøgningen skal sendes til kunstfaglig rådgiver for Bygningsstyrelsen Jane Løvschall Dolmer på mail senest den 18. april 2017 kl. 10.00.

Hvornår får du svar?

Kunstudvalget forventer at træffe afgørelse i uge 26.


Kunstudvalget består af:
Repræsentanter fra Bygningsstyrelsen, brugere, totalentreprenør, IN SITU og Statens Kunstfond.