Direktør Gyrithe Saltorp stopper i Bygningsstyrelsen med øjeblikkelig virkning

01-11-2017

Det er samtidig blevet besluttet fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriets side, at Vejdirektoratet midlertidigt overtager ansvaret for nogle af Bygningsstyrelsens større byggeprojekter, ligesom en række medarbejdere vil blive udlånt til Vejdirektoratet.

Bygningsstyrelsen ser frem til samarbejdet med Vejdirektoratet, og til at Vejdirektoratets erfaringer og kompetencer kan bringes i anvendelse på Bygningsstyrelsens større byggeprojekter.

Bygningsstyrelsens direktion vil for nuværende bestå af konstitueret direktør Kristian Lyk-Jensen og vicedirektør Signe Primdal Lyndrup.

I øvrigt henviser Bygningsstyrelsen til Transport-, Bygnings- og Boligministeriets pressemeddelelse.