Resultat af Bygningsstyrelsens kundetilfredshedsundersøgelse

01-11-2017

Bygningsstyrelsen gennemfører en årlig kundetilfredshedsundersøgelse.

Årets undersøgelse blev gennemført i perioden 18. september til den 2. oktober og udsendt til i alt 515 respondenter hos vores kunder i ministerier, styrelser, politi, domstole, universiteter mv.

Vi vil gerne takke for de mange besvarelser, herunder ikke mindst konstruktive fritekstbesvarelser, som vi har modtaget på årets undersøgelse fra alle kundegrupper. Det betyder, at undersøgelsens resultater er valide, og at vi har rigtig mange gode data at arbejde med i den løbende optimering af vores processer og ydelser.

Resultatet af kundetilfredshedsundersøgelsen 2017 viser overordnet, at tilfredsheden med den samlede opgavevaretagelse fastholdes på samme niveau som sidste år på. Samtidig kan vi konstatere en fremgang blandt nogle kundegrupper og i forhold til flere af vores delydelser.

Den overordnede tilfredshed med Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse ligger afrundet på 3,7 (hvor 1 er lavest og 5 er højest). På kontorområdet (politi, domstole, ministerier og styrelser mv.) er tilfredsheden steget med 0,2 i forhold til sidste år, og på universitetsområdet er den samlede tilfredshed uforandret.

Tabel 1. Tilfredsheden med Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse

Tilfredshed 2014 2015 2016 2017
Kontor samlet 3,7 3,6 3,7 3,9
Universitet samlet 2,9 2,9 3,0 3,0
Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse 3,6 3,6 3,7 3,7


Tabel 2. Den samlede tilfredshed med kerneområderne på tværs af universitet og kontor (ekskl. topledere)

Kerneområde 2014 2015 2016 2017
Vedligehold og drift 3,8 3,7 3,7 3,8
Nybyggeri, modernisering og ombygning 3,8 3,6 3,6 4,0
Flytning 3,7 3,5 3,6 4,4
Huslejeopkrævning 3,7 3,5 3,7 3,6
Energirådgivning 3,3 3,1 3,4 3,4
BYGST som bygherre (ny) - - - 3,8

I den kommende tid vil vi, når vi mødes med vores kunder om vores fælles opgaver, drøfte resultaterne mere indgående med dem for at følge op på, om der er særlige tiltag, vi kan foretage i forhold netop deres område, som kan styrke samarbejdet og opgavevaretagelsen.