Stabil kundetilfredshed

06-12-2018

Bygningsstyrelsens seneste kundetilfredshedsundersøgelse viser en stabil tilfredshed hos kontorkunder og en stigning i tilfredsheden hos universitetskunder.

Bygningsstyrelsens årlige kundetilfredshedsundersøgelse er nu afsluttet med tilfredsstillende svarprocent og resultat. Den samlede tilfredshed med Bygningsstyrelsens opgavevaretagelse udgør i 2018 3,7 på en skala fra 1-5. Dermed er niveauet for den samlede kundetilfredshed stabilt siden 2016.

Blandt kunderne på kontorområdet, dvs. centraladministration, Politi og domstole, ligger tilfredsheden på 3,8. Den overordnede tilfredshed hos denne kundegruppe fastholdes dermed på samme niveau siden 2014.

Hos universitetskunderne kan vi konstatere en pæn stigning i tilfredsheden henover samme periode. Samlet set ligger den overordnede tilfredshed hos universitetskunderne på 3,3 i 2018.

Vi takker for alle besvarelserne. Vi anvender kundernes besvarelser som input til den løbende optimering af vores ydelser.

 

Tilfredshed 2014 2015 2016 2017 2018
Kontor samlet 3,7 3,6 3,7 3,9 3,8
Universitet samlet 2,9 2,9 3,0 3,0 3,3
Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7