Bygningsstyrelsen fravælger udbud med mængder

07-02-2018

Bygningsstyrelsen har truffet beslutning om at udbyde styrelsens byggeprojekter uden mængder, indtil der er udviklet et tilstrækkeligt teknisk grundlag i form af en fælles prisklassifikation for hele byggebranchen, med opmålingsregler for hvert arbejde.

Baggrunden er, at den praksis for udbud med mængder, som blev indført med IKT-bekendtgørelsen af 2007, ikke har givet den forventede økonomiske gevinst og budgetsikkerhed. Tværtimod har tendensen været en øgning af entrepriseudgifterne samlet set.

Bygningsstyrelsen vil arbejde fortsat med digitale udbud og tilbudsgivning, 3D projektering og digitalisering af styrelsens byggesager i øvrigt.

Det er vigtig at understrege, at der er tale om en midlertidig udbudsteknisk begrænsning af styrelsens risiko som bygherre – ikke om at rulle en digitalisering af byggeriet tilbage.