Upcycling på den nye arkitektskole i Aarhus

06-03-2018

Bygningsstyrelsen vil øge vidensgrundlaget og erfaringerne med genanvendelse i byggeriet i praksis. Blandt andet for at se om upcycling kan bidrage til øget kvalitet i byggeriet. Bygningsstyrelsen har derfor afsat midler til at udvikle og inkludere upcyclede byggematerialer i den nye arkitektskole i Aarhus.

Der er kommet øget opmærksomhed på genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi i byggebranchen i de seneste år. Byggebranchen står for en stor del af den samlede affaldsmængde og ressourceforbruget i Danmark og er derfor et oplagt område at øge genanvendelses- og genbrugsgraden. Der kan imidlertid være en række udfordringer forbundet med genanvendelse af byggematerialer, fx at byggeaffaldet kan indeholde miljøfarlige stoffer, og en uvished om hvorvidt de genanvendte produkter kan opfylde kvalitetskrav til fx bæreevne, holdbarhed m.m.

I forberedelserne af den nye arkitektskole i Aarhus har Bygningsstyrelsen valgt at undersøge muligheder og udfordringer ved genanvendelse gennem upcycling.

Til det siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup:

"Vi vil gerne være med til at øge vidensgrundlaget og praksiserfaringerne. Bygningsstyrelsen har derfor tildelt midler fra vores pulje til udviklings- og forsøgsbyggeri til rådgivning om, hvordan upcyclede byggematerialer kan indgå i løsningerne på den nye arkitektskole i Aarhus og samtidig skabe øget kvalitet i byggeriet." 

Bygningsstyrelsen har tre overordnede målsætninger med udviklingsprojektet:

  1. Projektet skal give konkrete erfaringer og læring med genanvendelse, som kan bruges i kommende byggeprojekter og af resten af branchen.
  2. De benyttede upcyclede materialer skal ikke kun være miljøvenlige, men også konkurrencedygtige. De skal være omkostningsneutrale og have samme kvalitet som tilsvarende nye materialer
  3. De upcyclede løsninger skal skabe merværdi i byggeriet.

Alle byggeparter er involveret

Beslutningen om at inddrage upcyclede løsninger har været et tidligt tema. I dialog med arkitekterne bag byggeriet, ADEPT og Vargo Nielsen Palle, er potentielle bygningsdele blevet identificeret i byggeprojektet, heriblandt: akustikløsninger med upcyclede tekstiler eller træ, betongulve med tilslag af byggeaffald og bygningskerner i upcycling beton, samt eventuel foring med andre genanvendte materialer.

Bygningsstyrelsens totalrådgiver har efterfølgende indgået kontrakt med Lendager Arkitekter som underrådgiver. De er specialister i bæredygtig arkitektur, og har opbygget praktisk erfaring med at producere og bygge med upcyclede materialer med en høj miljømæssig gevinst – uden at gå på kompromis med pris, kvalitet eller æstetik.

”Vi er i Lendager Group rigtig glade for, at Bygningsstyrelsen giver os mulighed for at dele vores erfaringer. Styrelsen er en stor aktør i den danske byggebranche, og derfor er det rigtig godt, at de som offentlig bygherre prioriterer innovation og bæredygtighed. Mange i byggebranchen har påpeget, at netop de offentlige bygherrer skal vise vejen, og dét kommer vi til at gøre sammen på arkitektskolen i Aarhus, der nu tager et godt skridt mod et mere konkurrence- og bæredygtigt byggeri,” udtaler Anders Lendager, CEO i Lendager Group.

Anders Lendager forventer, at mange i branchen vil følge med og dermed opleve, at kommerciel upcycling kan lade sig gøre i praksis.

Martin Krogh fra ADEPT fortæller:

"Samarbejdet med Lendager om upcycling-strategien for NEW AARCH er målrettet særligt udvalgte steder og bygningsdele i huset. Det er nemlig væsentligt, at de upcyclede elementer ikke blot fungerer som ’eksempelsamling’ for genbrugsmaterialer, men at upcyclingen reelt er med til at give projektet større arkitektonisk værdi".

I øjeblikket er den nye skole til Arkitektskolen Aarhus sendt i udbud som en totalentreprise. Totalentreprenøren i høj grad involveret i udvikling og optimering af projektet, herunder også hvordan upcycling kan skabe merværdi i byggeriet.

Desuden er kunstner Lea Porsager tæt involveret i arbejdet, da flere af de upcyclede løsninger sammentænkes med bygningsintegreret kunst.

En arkitektskole i Aarhus – bygget af Aarhus

Det har været naturligt at se på mulighederne for genanvendelse på Aarhus Arkitektskole. Argumenterne bunder i både arkitekturen i vinderforslaget og placeringen i den nye kreative bydel "Aarhus K" på Godsbanearealerne, som arkitektskolen har et ønske om at være tæt forbundet til. Et element i genanvendelsesprojektet har været at undersøge, hvilke ressourcer der kan bruges fra nedrivningen af nogle af de eksisterende bygninger på området og fra Aarhus omegn. Således bliver den nye arkitektskole i Aarhus i praksis "bygget af Aarhus".

Skolen har eksempelvis adopteret mere end en halv kilometer reoler fra Hack Kampmanns Erhvervsarkiv i Aarhus. Bygningsstyrelsen er i øjeblikket i gang med at ombygge Erhvervsarkivet. I kælderen står de mange reoler, som først skulle smides ud. Nu skal reolerne genanvendes og omdannes til f.eks. nye møbler i den kommende skoles mediatek.