Vellykket renovering af laboratorier på Aarhus Universitet

12-10-2018

Bygningsstyrelsen har ombygget og moderniseret fem laboratoriebygninger på Aarhus Universitets forskningscenter 'Flakkebjerg'. Projektet er gennemført til tiden og budgettet.

Teknik under taget

Bygningsstyrelsen har netop afleveret fem nyrenoverede og ombyggede laboratoriebygninger på Aarhus Universitets forskningscenter 'Flakkebjerg' ved Slagelse på Sjælland. Tidsplanen og budgettet for renoveringen på 34 mio. kr. er overholdt.

Universitetets egen tidlige afklaring og aktive brugerdialog om indretning af de nye laboratorier, har sammen med en kompetent byggeledelse og en god kvalitet i projekteringsmaterialet betydet, at gennemførelsen af projektet er forløbet glat.

Driftsleder på Flakkebjerg på Aarhus Universitet Jørgen Lindholm Christiansen siger:

"Moderniseringen af laboratorierne på Flakkebjerg er forløbet rigtig fint. Dialogen har været god og der har været gode samarbejdspartnere hele vejen rundt. Resultatet er blevet super godt. Indretningen i de nye laboratorier har betydet, at der er mere plads og at laboratorierne er lettere at bruge."

Den gode kvalitet i projekteringsmaterialet er blandt andet opnået ved, at Bygningsstyrelsen kritisk har gransket rådgivernes projektmaterialer og har stillet krav om forbedringer og rettelse af fejl og mangler for at få et bygbart projekt fra start.

Bygningsstyrelsen oprettede i 2016 et internt kvalitetssikringsteam, der gransker projektmaterialer for fejl og mangler. Teamet har gransket mere end 100 projektmaterialer og finder større eller mindre fejl i stort set alle rådgiveres projektmaterialer. Fejl der potentielt kunne have fået stor betydning for de enkelte projekter. For når fejlene ikke findes tidligt, er der en større risiko for, at der opstår uforudsete problemer under udførslen. Kvalitetssikringsteamets arbejde betyder, at Bygningsstyrelsens projekter i langt højere grad kan gennemføres til tiden og prisen.

Udover udvidelsen af kvalitetssikringsarbejdet, styrker Bygningsstyrelsen sin bygherrefunktion ved at udvide den interne risikomanagement og -vurdering af alle større byggeprojekter, ligesom den interne controlling af de statslige byggeprojekters fremdrift og overholdelse af aftalt økonomi intensiveres gennem hele forløbet af et byggeprojekt.

Mere information

Byggeprojektet: Projektleder i Bygningsstyrelsen Rikke Wedege Langvad, tlf. 4170 1244, e-mail:

Byggeprojektet: Driftschef Flakkebjerg Forskningscenter på Aarhus Universitet Jørgen Lindholm Christiansen, tlf. 2127 8802, mail:

Kvalitetssikring af projektmaterialer: Projektleder Line Krogh Petersen, tlf. 4170 1197, e-mail: