Ny overordnet udbudsstrategi

12-04-2019

Bygningsstyrelsen er klar med en ny overordnet udbudsstrategi. Den nye strategi sætter ramme og retning for Bygningsstyrelsens udbud af rådgiver-, bygge- og vedligeholdelsesopgaver.

""

Bygningsstyrelsen kan nu offentliggøre en ny overordnet udbudsstrategi. Den nye strategi sætter ramme og retning for Bygningsstyrelsens udbud af rådgiver-, bygge- og vedligeholdelsesopgaver. Strategien har fire centrale emner. Det er rammeaftaler på entreprenørydelser, færre kontrakter, tidlig inddragelse og dialog før, under og efter udbud, med samarbejde som den røde tråd.

Dialog med markedet

Over 100 deltagere fra branchen mødte op, da Bygningsstyrelsen i slutningen af marts bød markedet indenfor i både Skanderborg og København. Her præsenterede Bygningsstyrelsen tankerne bag den overordnede udbudsstrategi og fik samtidig branchens input og kommentarer.

Direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen siger:

"Vi er superglade for, at så mange i branchen mødte op til vores leverandørmøder. Udbudsstrategien er blevet til i en gensidig proces, hvor vi har været i dialog med markedet, og vi er blevet betrygget i, at de tiltag, vi har sat i værk, faktisk er de rigtige. Ingen kan have interesse i at arbejde for en bygherre med det forkerte setup, og vi er sikre på, at udbudsstrategien sammen med vores øvrige tiltag for styrket projektgennemførelse vil sikre sikker og effektiv eksekvering og samtidig højne kvaliteten på vores bygge- og vedligeholdelsesprojekter."

Udover præsentationen af udbudsstrategien fik branchen på mødet også indsigt i styrelsens kommende bygge- og vedligeholdelsesprojekter, samt indsigt i samarbejdsmodellen New Partnering på byggeriet af Arkitektskolen Aarhus. Modellen er et eksempel på nogle af tankerne i Bygningsstyrelsens nye overordnede udbudsstrategi og viser, at en totalentreprise kan foregå i tæt dialog mellem brugere, bygherre, rådgivere og entreprenører.