New Partnering – Hovedentreprise på AAU Science & Innovation Hub

28-01-2019

Bygningsstyrelsen har netop offentliggjort udbuddet af hovedentreprisen på AAU Science & Innovation Hub. Sammen med udbuddet lancerer Bygningsstyrelsen samarbejdsmodellen New Partnering – Hovedentreprise.

""
AAU Science & Innovation Hub, visualisering COBE

Bygningsstyrelsen har offentliggjort udbud af hovedentreprisen på AAU Science & Innovation Hub (AAU SIH). Det nye byggeri skal være et knudepunkt for tværvidenskabelig forskning, innovation og entreprenørskab på Aalborg Universitet.

Rektor på Aalborg Universitet Per Michael Johansen siger:

"Vi ser frem til, at AAU Science & Innovation Hub bliver realiseret i et tæt og konstruktivt samarbejde med leverandørerne, så vi kan samle universitetets inkubatormiljøer for studerende og vores strategisk udvalgte tværvidenskabelige forskningsprojekter."

Bygningsstyrelsen lancerer i forbindelse med udbuddet samarbejdsmodellen New Partnering – Hovedentreprise.  New Partnering blev oprindeligt udviklet til totalentreprisen på Arkitektskolen Aarhus, men nu er Bygningsstyrelsen klar med modellen i en hovedentrepriseform med udgangspunkt i det nye AB-system. Modellen er blandt andet inspireret af den finske alliancemodel hos Bygningsstyrelsens finske søsterorganisation Senaatti.

Vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup siger:

"Formålet med New Partnering er at styrke vores projektgennemførelse, hvor den aftalte tid, økonomi og kvalitet overholdes. Modellen lægger op til en tillidsbaseret samarbejdsform, som bygger på dialog og åbenhed. Vi ønsker at skabe et transparent forretningsmiljø, hvor byggeprocessen og projektet udvikles ved, at vi inddrager af alle parters kompetencer og markedskendskab."

Modellen indebærer blandt andet en budgetmodel, der adskiller håndværkerudgifterne fra entreprenørens fortjeneste og en incitamentsstruktur, hvor entreprenøren kan øge sin samlede fortjeneste til næsten det dobbelte, hvis der leveres på fastsatte succeskriterier.

Det er en model, der giver ro til at alle kan koncentrere sig om projektet og om at gøre et godt stykke arbejde. Gensidig interessehåndtering er essentielt i den sammenhæng og består i udgangspunktet i, at parterne fra start foretager en åben kortlægning af de interesser, der er på spil – fælles såvel som modstridende – hvorefter der findes løsninger, der tilgodeser parternes samlede interesser mest muligt.

Den rigtige samarbejdspartner

På grund af den særlige samarbejdsform er fokus i udbuddet også en smule anderledes end sædvanligt. Selvom udbuddet indeholder en priskonkurrence, handler det i ligeså høj grad om at finde den rigtige samarbejdspartner, snarere end at alle dele af projektet skal afklares og aftales i tilbudsfasen. Der vil fx ske en grundigere analyse af tilbudte nøglepersoner, hvad angår både faglige kvalifikationer og personlige kompetencer gennem en såkaldt adfærdsindikation.

I november 2017 valgte Bygningsstyrelsen i samarbejde med Aalborg Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) det tværfaglige team bestående af COBE, STED og Oluf Jørgensen som rådgivere på projektet.

Arkitekt og Founder hos COBE Dan Stubbergaard siger:

”Vi ser frem til den nye samarbejdsform, hvor der tværfagligt skal udvikles gode, bygbare løsninger, også på de innovative elementer. AAU SIH er et byggeri skabt til innovation, tværfaglighed og iværksætteri, og derfor ønsker vi også at implementere en række nytænkende elementer i designet, fx brugen af materialer.”

A.P. Møller Fonden donerer 100 mio. til byggeriet. Ansøgningsfrist til prækvalifikation er den 25. februar 2019. Bygningsstyrelsen regner med at indgå kontrakt om hovedentreprisen i august 2019.