Totalrenoveret hovedbygning til Roskilde Universitet

16-01-2019

Bygningsstyrelsen har overdraget Roskilde Universitet nøglerne til en totalrenoveret moderne universitetsbygning. Renoveringen er det første færdige projekt finansieret ved hjælp af de 750 millioner kr., regeringen har afsat til fornyelse og vedligehold af de danske universiteter.

En af de indvendige gange i bygning 3 på RUC. Til højre ses glasvægge til et lokale, til venstre ses en alkove med træbeklædning mod gangen og orange beklædning inde i alkoven. I midten ses ned ad gangen mod et vinduesparti for enden. Gulvene er lyse.
Renoveringen af Bygning 3 på RUC er det første færdige projekt finansieret ved hjælp af de 750 millioner kr., regeringen har afsat til fornyelse og vedligehold af de danske universiteter.

Roskilde Universitet (RUC) har fået overdraget nøglerne til en totalrenoveret og moderniseret universitetsbygning. Bygning 3 bliver Roskilde Universitets hjerte og hovedbygning på campus med reception og undervisning i stuen og kontorer til universitetsledelsen på 1. sal.

Den 8.000 m2 store bygning er blevet åbnet op indvendigt, og ombygningen har givet brugerne mere plads og en mere overskuelig indretning. Udover receptionen får universitetets Institut for Mennesker og Teknologi i stueetagen tre store undervisningslokaler og rum til Ph.d.-studerende. På 1. sal kan universitetsledelsen se frem til nye storrumskontorer og moderne mødefaciliteter.

Receptionen i bygning 3 på RUC. Skranken er indkranset af trælameller og bag skranken ses sorte computerskærme, sorte telefoner og en sort skrivebordslampe

En moderne administrations- og undervisningsbygning

Bygningen, der er RUC's tredje største, havde stået tom i flere måneder, fordi den ikke levede op til brugernes behov. Universitetet og Bygningsstyrelsen besluttede derfor at renovere bygningen, og den er i løbet af 2018 blevet omdannet til en moderne administrations- og undervisningsbygning.  Projektet er muliggjort ved hjælp af en pulje på 750 mio. kr., der er afsat til såkaldt funktionel fornyelse og ekstraordinært vedligehold af de danske universiteter. Midlerne skal sikre, at universiteterne kan få bragt forældede bygninger op til moderne stand og nye funktioner, uden at huslejen stiger uforholdsmæssigt meget. Bygning 3 er det første færdige projekt finansieret af puljen.

Universitetsdirektør på RUC Peter Lauritzen siger om renoveringen:

"På RUC synes vi, at der er meget store perspektiver i denne form for fornyelse, og vi har været utroligt glade for samarbejdet med Bygningsstyrelsen om projektet."

RUC's nye hovedbygning lever desuden op til nutidige energikrav, hvor der blandt andet er etableret ny ventilation, solafskærmning og køling.

3D visualisering af den kvadratiske bygning 3 på RUC med en kvadratisk have i sit indre gårdrum

Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen siger:

"Regeringen investerer i de her år massivt i modernisering og renovering af vores universitetsbygninger. Bygning 3 er det første færdige projekt, og det glæder mig, at vi til januar kan overdrage RUC nøglerne til en bygning, der lever op til de krav, man bør kunne stille til en universitetsbygning anno 2019.

Brugernes behov ændrer sig naturligt over tid, og vi har derfor tænkt fleksibilitet ind i renoveringen. Det betyder, at vægge kan flyttes og rum ændres, uden at bygningens nye tekniske installationer som varme, køling og ventilation påvirkes eller skal omlægges. Det gør det langt nemmere og ikke mindst billigere at ændre bygningen i fremtiden."

Roskilde Universitet fik Bygning 3 overdraget den 15. januar 2019.

Fakta

Som led i SEA-reformen er der afsat i alt 750 mio. kr. i perioden 2016-2019 til fornyelse og vedligehold på undervisnings- og forskningsbygninger. Fra 2020 og frem afsættes der tilsvarende 150 mio. kr. årligt. Midlerne prioriteres strategisk af Bygningsstyrelsen til bygninger med et langsigtet lejeperspektiv. Alle funktionelle fornyelsesprojekter samfinansieres som udgangspunkt, hvor der både anvendes midler fra puljen og universiteternes huslejebetaling.