Fleksible studiefaciliteter til Aalborg Universitet

10-07-2019

Bygningsstyrelsen overdrager nu Aalborg Universitet nøglerne til en renoveret bygning på Campus Aalborg. Bygningen er tilpasset studiemiljøet anno 2019 og afleveres til aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Pon101 på AAlborg Universitet i røde mursten og brede betonelementer. Gennem det store vinduesparti ses et nyrenoveret lokale med stolerækker, hvor sædet klapper op
Aalborg Universitet har fået overdraget nøglerne til den færdigrenoverede bygning på Pontoppidanstræde 101 på Campus Aalborg.

Aalborg Universitet har fået overdraget nøglerne til den færdigrenoverede bygning på Pontoppidanstræde 101 på Campus Aalborg. Bygningen, der blandt andet består af kontorer, grupperum og seminarrum, var utidssvarende og har derfor gennemgået en større modernisering, så bygningen nu understøtter et moderne studiemiljø anno 2019. Det indebærer blandt andet, at cellekontorer er ombygget til større kontorum med plads til 4-5 personer, ligesom inventar og akustikken i seminarrummene er mærkbart forbedret.

Da projektet har samlet drifts- og moderniseringsopgaver, har det også været muligt at forbedre indeklimaforholdene markant ved at etablere et nyt ventilationssystem og nye, større vinduer. Det giver en bedre udnyttelse af bygningsarealet, da nogle gangarealer nu kan indrettes med sofaer, så arealet også kan bruges til arbejds- og studieaktiviteter. Bygningen er nu mere fleksibel at bruge.

Pon 101 på AAlborg Universitet med betonfacade og flisestier samt græs, træer og cykelstativer foran

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med AAU og totalentreprenør Arne Andersen Vrå A/S renoveret bygningen. Samarbejdet har været konstruktivt, hvilket er en af årsagerne til, at bygningen afleveres til aftalt tid, pris og kvalitet.

”Vi har været yderst tilfredse med samarbejdet med Bygningsstyrelsen og totalentreprenøren. Det har været et effektivt og respektfuldt samarbejde med en tillidsfuld dialog, som har haft fokus på de kommende brugere, som får en lys og funktionelt indrettet bygning med mange flere og hyggelige studiezoner. Vi glæder os til at tage bygningen i brug!”, siger Vibeke Ulriis-Nordberg, projektleder ved AAU.

Moderne fysiske rammer
Projektet er muliggjort ved hjælp af en pulje, der er afsat til funktionel fornyelse og ekstraordinært vedligehold af de danske universiteter og undervisningsinstitutioner. Midlerne er en parallel til statens genopretning og udbygning af universitetslaboratorierne og skal sikre, at institutionerne kan få bragt forældede bygninger op til moderne stand og nye funktioner, uden at huslejen stiger uforholdsmæssigt.

Med overdragelsen af bygningen er alle bygninger i området omkring Pontoppidanstrædet på Campus Aalborg nu gennemrenoveret.