MT Højgaard vinder hovedentreprise på Aalborg Universitet

03-07-2019

Bygningsstyrelsen har valgt MT Højgaard som hovedentreprenør på Science & Innovation Hub til Aalborg Universitet. Samarbejdsmodellen New Partnering skal bidrage til at styrke Bygningsstyrelsens projektgennemførelse til aftalt tid, økonomi og kvalitet.

AAU Science & Innovation Hub
AAU Science & Innovation Hub, visualisering: COBE

Hovedentreprenør på AAU Science & Innovation Hub bliver MT Højgaard. Det har Bygningsstyrelsen netop offentliggjort. Projektet blev udbudt i januar 2019 i samarbejdsmodellen "New Partnering – Hovedentreprise", som er en tillidsbaseret samarbejdsform baseret på dialog og åben interessevaretagelse.

Formålet er først og fremmest at styrke Bygningsstyrelsens projektgennemførelse i forhold til at overholde den aftalte tid, økonomi og kvalitet. Styrelsen har allerede gode erfaringer med at anvende New Partnering i forbindelse med totalentreprisen for den nye arkitektskole i Aarhus.

Tror fuldt og helt på modellen

Hoffmann, MT Højgaard og Per Aarsleff blev i marts prækvalificeret til at byde på opgaven. MT Højgaard vinder opgaven, fordi de på overbevisende vis har demonstreret, at de har sat sig ind i samarbejdsmodellen og kan varetage projektets kompleksitet og problemstillinger.

New Partnering er grundlæggende skruet sådan sammen, at entreprenørens overskud afhænger af en incitamentsstruktur, som giver entreprenøren en bonus for hvert incitament, der opfyldes – eksempelvis på fastsatte målkriterier for tid, økonomi og kvalitet.

Intentionen er, at incitamenterne skal udgøre tæt på halvdelen af entreprenørens samlede indtjening, og her har MT Højgaard været så sikre på deres evne til at levere, at de i tråd med modellen har turdet gøre sig afhængige af udsigten til bonus. Det viser med andre ord, at MT Højgaard tror på sig selv, samarbejdsmodellen og projektet. Det gør dem i stand til at levere en skarp pris vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten i projektet, den gode bemanding eller den robuste proces.

AAU-Science-and-Innovation-Hub

Vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup siger:

"MT Højgaard har været ekstra modige og har i høj grad vist, at de er motiveret til at indgå i et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde. Generelt har markedet taget rigtig godt imod vores samarbejdsmodel. Der har været stor interesse for udbuddet, og de bydende har forholdt sig positivt til de tanker, vi har lagt frem. Vi kan se, at vi har ramt et helt rigtigt strategisk fokus hos relevante aktører på markedet, hvor der ikke kun skal konkurreres på pris, men også på værdiskabelse og det robuste projekt."

aau-science-and-innovation-hub

 Seniorprojektchef hos MT Højgaard A/S Lasse Sloth Andersen siger:

”Vi er utrolig glade for at have vundet sagen. Projektet passer godt ind i vores ideologi om tidlig involvering af entreprenørerne. New Partnering er et spændende tiltag samt et stort og nødvendigt skridt i en retning mod at skabe den ideelle udbudsform, hvor gennemsigtighed, tillid, kvalitet og ikke mindst et retvisende byggebudget går op i en højere enhed. Modellen betyder, at kompetencerne på tværs af bygherre, rådgiver og entreprenør bliver udnyttet bedst muligt, og omsat til værdi i byggeriet.”

Projektet går nu ind i en udviklingsfase, hvor Bygningsstyrelsen sammen med MT Højgaard og totalrådgiveren COBE skal udvikle og færdigprojektere projektet, inden spaden sættes i jorden medio 2020.

AAU Science & Innovation Hub bliver et knudepunkt for tværvidenskabelig forskning, innovation og entreprenørskab på Aalborg Universitet. De 8.500 m2 nye lokaler forventes taget i brug i 2022. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 100 mio. til byggeriet.