Kammeradvokaten konkluderer på sag om suspenderede medarbejdere

20-09-2019

Kammeradvokaten har nu afsluttet sin undersøgelse af uregelmæssigheder i Bygningsstyrelsen. På baggrund af Kammeradvokatens undersøgelse indleder Bygningsstyrelsen høring med henblik på bortvisning af yderligere tre medarbejdere, udover de fem medarbejdere som Bygningsstyrelsen bortviste i juni 2019.

Bygningsstyrelsen vil på baggrund af undersøgelsen fra Kammeradvokaten indlede høring af tre medarbejdere med henblik på bortvisning. Høringen sker efter reglerne i forvaltningsloven.

Bygningsstyrelsen suspenderede i maj 2019 otte medarbejdere for uregelmæssigheder i forbindelse med en serviceaftale på baggrund af en henvendelse fra Kemp & Lauritzen, hvilket førte til en bortvisning af fem medarbejdere i juni 2019.

Kammeradvokatens undersøgelse har ligeledes ført til, at Bygningsstyrelsen påtænker at indgive politianmeldelse af et antal medarbejdere i forbindelse med denne sag.

- Det er en alvorlig sag, og nu hvor Kammeradvokaten har sat punktum i sin undersøgelse af sagen, fokuserer vi på at gøre alt, hvad vi kan for at undgå gentagelser i fremtiden. Derfor har vi også bedt Deloitte gennemgå vore systemer og processer. Denne gennemgang har ikke afdækket væsentlige afvigelser i forhold til lignende styrelser, siger direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen.

Deloittes konklusion lyder blandt andet:

"Deloittes gennemgang har identificeret, at der generelt er gode instrukser, politikker og retningslinjer for, hvad der anses som værende god adfærd indenfor risikofyldte områder såsom gaver og repræsentation. Alle nye medarbejdere introduceres til politikker i forbindelse med introforløb, herudover er det muligt at opdatere viden ved brug af eLearning, som er tilgængelig for alle medarbejdere."

Deloitte kommer endvidere med en række konkrete anbefalinger til, hvordan Bygningsstyrelsen kan styrke sine systemer og processer. Dette arbejde indgår i det videre arbejde med at udvikle Bygningsstyrelsens samlede kontrolmiljø fremadrettet.

Bemærk, at den bagvedliggende sagsgennemgang i Kammeradvokatens undersøgelse ikke kan offentliggøres, da der er tale om følsomme personoplysninger.