Bygningsstyrelsen gør status 10 måneder efter driftsstart på bølge 1 af Statens Facility Management

13-08-2020

Bygningsstyrelsen gør status efter ca. 10 måneder, hvor 42 statslige institutioner har modtaget serviceydelser fra Bygningsstyrelsen med ISS som leverandør.

""

Bygningsstyrelsen er klar med en evalueringsrapport, der gør status efter et lille år, hvor Bygningsstyrelsen sammen med serviceleverandøren ISS har stået for at levere serviceydelser til omkring 23.000 statsansatte. Overordnet set viser rapporten, at serviceydelserne leveres på et tilfredsstillende niveau med en acceptabel brugertilfredshed og betydelige økonomiske gevinster.

- Som det ser ud lige nu bliver 88 procent af de indmeldte opgaver løst inden for den aftalte tid med en acceptabel brugertilfredshed på 2,9 af 5. Vi arbejder hele tiden på at gøre det bedre, og der udestår et stort stykke arbejde, før vi er helt i mål, men på det her tidspunkt i kontraktens løbetid, synes jeg, at det samlet er et tilfredsstillende niveau, siger kontorchef i Bygningsstyrelsen Emil Blomqvist Lund.

ISS vandt sidste år den 7-årige kontrakt, og serviceleverandøren har siden oktober 2019 leveret de syv serviceydelser renhold, intern service, indvendig vedligehold, udendørsarealer, sikkerhed og affaldshåndtering til de 42 institutioner, som er i bølge 1 af Statens Facility Management.

- Vi har valgt at lave en forholdsvis tidlig evaluering, både for at få et tidligt indblik i driften af bølge 1, men i lige så høj grad for at kunne drage nytte af erfaringerne til udbuddet af bølge 2, siger kontorchef i Bygningsstyrelsen Emil Blomqvist Lund.

Mere kommunikation og et grønnere fokus

Ligesom rapporten viser flere gode resultater, belyser den også områder, der skal udvikles og forbedres. Det drejer sig for eksempel om mere kommunikation samt tydelig og effektiv involvering af kunder og servicemedarbejdere og ikke mindst et endnu større fokus på bæredygtighed.

Bygningsstyrelsen åbner den 19. august dørene for et grønt laboratorium, hvor alle relevante parter inviteres til workshop om grønne innovative tiltag på facility management-området. Resultaterne skal indgå i det videre arbejde med udbud bølge 2.

Evaluering af Statens Facility Management Bølge 1

Hent evaluering af Statens Facility Management Bølge 1