Idelaboratorium om fremtidens grønne facility management

19-08-2020

Bygningsstyrelsen afholder i dag Grønt Laboratorium, der skal munde ud i konkrete ideer til, hvordan Statens Facility Management bliver grønnere.

""

Bygningsstyrelsen er ansvarlig for Statens Facility Management og byder i dag aktører fra facility management-branchen indenfor til Grønt Laboratorium. Formålet er at stille skarpt på, hvilke teknologier og mekanismer der kan aktiveres, så de statslige institutioners brug af serviceydelser kan bidrage til den grønne omstilling. 

Mere end 45 repræsentanter fra branchen deltager, og resultaterne skal indgå i det videre arbejde med Statens Facility Management, der får et markant grønnere fokus.

Blandt deltagerne til Grønt Laboratorium er vidensorganisationer, fagpersoner, tænketanke og leverandører, der alle har erfaring med serviceområderne kantine, renhold, affald og vedligehold. I løbet af dagen vil deltagerne blandt andet få mulighed for at generere ideer og udveksle erfaringer, ligesom der også vil være inspirationsoplæg fra branchen. Konklusionerne fra dagen vil indgå i Bygningsstyrelsens kommende arbejde med udbuddet af bølge 2, der forventes offentliggjort i slutningen af efteråret 2020.

"Vi har i Bygningsstyrelsen et stort ansvar for at være med til at løfte den grønne omstilling på facility management-området. Der er store potentialer i at tænke den grønne omstilling ind i vores arbejde med at udvikle Statens Facility Management. Og her er det vigtigt, at vi inddrager de bedste ideer og erfaringer fra branchen og eksperterne," siger Rasmus Brandt Lassen, direktør i Bygningsstyrelsen.

""

Grønt Laboratorium er en fælles ideskabelse, så Bygningsstyrelsen og branchen som helhed bliver klogere på, hvordan serviceydelserne bliver grønnere. Udover Grønt Laboratorium har Bygningsstyrelsen i juni afholdt markedsdialog med potentielle leverandører, som også har givet input til grønne initiativer.

Statens Facility Management udrulles i tre bølger. Bølge 2 indeholder omkring 55 institutioner og er samlet i hovedstadsområdet med en samlet årlig volumen på omkring 350 millioner kroner.