Bygningsstyrelsen har udpeget ny, strategisk samarbejdspartner

07-12-2020

Hoffmann A/S vinder Bygningsstyrelsens nye, strategiske rammeaftale for totalentrepriser.

""

Rammeaftalen er et led i Bygningsstyrelsens indsats og arbejde med at styrke projektgennemførelsen og bygherrefunktionen.

"Vi har de seneste år arbejdet intensivt med at styrke vores bygherrefunktion i Bygningsstyrelsen. Nu tager vi det næste naturlige skridt og knytter dem, der skal udføre vores byggerier, tættere til os. Det handler om at have hele holdet af rådgivere og entreprenører med fra start, når de vigtige beslutninger træffes, og det handler om, at vi sammen skal blive bedre fra byggeri til byggeri," siger Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen.

Den strategiske rammeaftale omfatter planlægning, projektudvikling, projektering og udførsel af bygge- og vedligeholdelsesprojekter i hele landet.

Bygningsstyrelsen har modtaget tre stærke tilbud. Vicedirektør Signe Primdal Lyndrup sætter ord på tildelingen:

"Hoffmann har i deres tilbud demonstreret en meget høj forståelse for rollen som totalentreprenør og de fordele, der ligger i at kunne involvere de rette kompetencer på rette tidspunkt. Særligt Hoffmanns tilgang til projektudvikling, optimering og budgetstyring har været afgørende. Vi ser meget frem til det kommende samarbejde."

Den strategiske rammeaftale er et vigtigt element i implementeringen af Bygningsstyrelsens Udbudsstrategi fra 2019 for at opnå effektiv eksekvering, budgetsikkerhed og højere kvalitet gennem et tæt, gentagent og længerevarende samarbejde med totalentreprenørholdet.

Den strategiske rammeaftale forventes indgået inden nytår.

 

Fakta

  • En landsdækkende aftale om totalentreprenørydelse
  • Omfatter som udgangspunkt alle byggeopgaver (nybyggeri, laboratorier, modernisering og vedligehold)
  • Omfatter ikke byggesager under 3 mio. kr., der fortsat indkøbes via under-håndsbud
  • 4-årig aftale med forventet volumen mellem 1,4 mia. og 1,8 mia. kr.
  • Projekterne gennemføres i henhold til ABT18, Appendix om projektudvikling