Bygningsstyrelsen får medhold i voldgift om Pharma Science Bygningen

15-06-2020

En intern statslig voldgift har i dag givet Bygningsstyrelsen medhold i, at Københavns Universitets husleje for Pharma Science Bygningen, skal fastlægges på baggrund af de samlede anviste byggeudgifter ved byggeriet.

Bygningsstyrelsen har fået medhold ved en intern statslig voldgift i, at de faktiske byggeudgifter for byggeriet af Pharma Science Bygningen skal danne grundlag for beregningen af huslejen, som Københavns Universitet skal betale.

- Afgørelsen er tilfredsstillende, da den interne statslige voldgift fastslår, at aftalegrundlaget er utvetydigt, og at beregningsgrundlaget i den dialogbaserede aftale er de samlede forbrugte byggeudgifter. Det er vores påstand, og det er derfor tilfredsstillende, at voldgiften gav os medhold, siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup.

Den dialogbaserede aftaleform er ikke uden problemer, hvorfor Bygningsstyrelsen også fremhæver alternativet som en mulig måde at undgå lignende sager i fremtiden.

- Det er en ulykkelig sag for både Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen, som illustrerer problemerne ved en aftalemodel, hvor huslejen først lægges fast, når byggeriet er færdigt. Derfor håber vi, at sagen vil få Københavns Universitet til fremover at vælge en fastprismodel, hvor huslejen låses fast før byggeriet går i gang, siger Signe Primdal Lyndryp.

Den interne statslige voldgiftssag blev anlagt af Bygningsstyrelsen for at få en principiel afgørelse i forhold til lignende sager.

- Jeg håber derfor, at afgørelsen vil danne præcedens, så to statslige institutioner ikke skal bruge skattekroner på advokater til tilsvarende sager fremover, siger Signe Primdal Lyndrup.