Optimering af porteføljen giver muligheder på Christianshavn

20-05-2022

Med sin centrale placering er Strandgade 29 en vigtig ejendom i statens ejendomsportefølje. Ejendommen har gennemgået en omfattende renovering, så den kan danne nutidige rammer om statens ansatte mange år endnu. Samtidig flytter Bygningsstyrelsen kvadratmeter fra et privat lejemål til en statsejendom, når Finanstilsynet flytter ind.

Den pakhuslignende facade på Strandgade 29
Ejendommens arkitektur skal minde om et pakhus

Bygningsstyrelsen har gennem de sidste knap to år gennemført en omfattende renovering af Strandgade 29 på Christianshavn. Ejendommen husede i en lang årrække Miljøstyrelsen, der i 2017 flyttede ud. Ejendommen stod herefter ledig. Regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser i 2015 og 2018 bevirkede, at flere både private og statslige lejemål stod helt eller halvt tomme, og Bygningsstyrelsen arbejder derfor på at optimere statens kvadratmeter i Københavnsområdet.

Det er en del af Bygningsstyrelsens porteføljestrategi at flytte fra dyre, ufleksible lejemål til mere energieffektive og fleksible statslige ejendomme, og den ledige Strandgade 29 åbnede muligheden for at flytte Finanstilsynet fra et privat lejemål til et statsligt. Før det kunne ske, var der brug for en gennemgribende renovering af ejendommen for at føre den op til nutidens standarder.

Et storrum i Strandgade 29 med mørk indbygning i midterzonen

Bygget op fra råhus

Den omfattende renovering blev indledt med at rive det indvendige ned, til råhuset med vinduer stod tilbage. Derefter er der installeret ny ventilation, nyt varmeanlæg og ny el. Samtidig er tagetagen blevet topisoleret, og der er lagt nyt tag.
Med andre ord er de energi- og arbejdsmiljømæssige kvaliteter blevet forbedret, så ejendommen nu lever op til kravene til energi og indeklima. Derudover er indretningen gået fra cellekontorer til fleksible storrum, hvor de mørke midterzoner er udnyttet til mødelokaler, flexrum, printerrum og telefonbokse.

Ydermere er dagslysindfaldet forbedret på flere etager, hvilket har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Bygningsstyrelsen har fået tilladelse til at fravige kravene til vinduernes udformning, der har til formål at bevare udtrykket af pakhus, og har derfor kunne tilføre et nyt, stort vindue i gavlen mod havnen på 1., 2. og 3. sal. På 5. sal sad de originale brystninger så højt, at man ikke kunne kigge direkte ud, men de er nu sænket, så der er direkte udkig.

Finanstilsynet flytter ind i juli med ca. 400 medarbejdere.

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Finanstilsynet
Bygherrerådgiver SWECO
Totalentreprenør Hoffmann
Størrelse 8.600 m2 i fem etager plus kælder
Opførelse 1964-1965