Ejendomsportalen lukker

Ejendomsportalen ophører med at virke den 15. december 2023. Herefter bliver det således ikke længere muligt at tilgå lejekontrakter, tillæg, regnskaber mm. via Ejendomsportalen. Det betyder dog ikke, at materiale vedrørende jeres organisation bliver utilgængeligt eller forsvinder. Her på siden kan I læse om, hvad I selv kan gøre for at rekvirere det materiale, I har brug for, samt hvordan I kan kontakte Bygningsstyrelsen efter den 15. december om dokumenter, der tidligere har været tilgængelige på Ejendomsportalen.

Derfor ophører Ejendomsportalen med at virke

I 2019 overgik Bygningsstyrelsen til et nyt, digitalt system til at håndtere vores lejekontrakter og huslejeopkrævninger. Efter overgangen til det nye system, har det ikke været muligt at opdatere Ejendomsportalen med nye dokumenter. Ejendomsportalen har derfor alene indeholdt dokumenter for de lejekontrakter, der er indgået før 2019. Portalen giver altså ikke et fyldestgørende overblik over de senest indgåede kontrakter, kontraktstillæg og driftsregnskaber for Bygningsstyrelsens kunder.

I efteråret 2023 har vi taget hul på en teknisk opgradering af Bygningsstyrelsens journaliseringssystem, hvilket er nødvendigt for at sikre opdateret funktionalitet, samt at vi lever op til nye standarder for datastrukturer. Denne nødvendige opgradering betyder, at integrationen mellem vores journaliseringssystem og Ejendomsportalen ophører med at virke per 15. december 2023. Det er blevet undersøgt, om Ejendomsportalen kan opgraderes tilsvarende, men det er ikke muligt.

Bygningsstyrelsen er i fuld gang med at skabe fundamentet for en ny og forbedret Ejendomsportal, som lever op til nye standarder og omlægningen af vores datastrukturer. Der vil dog være en periode, hvor vores kunder må indstille sig på en mere håndholdt løsning. Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i den mellemliggende periode nedenfor.

Ejendomsportalen kan tilgås indtil den 15. december 2023

Hvis I ved, at jeres organisation har dokumenter så som huslejekontrakter, regnskaber og lignende liggende på Ejendomsportalen, som I ikke har journaliseret i jeres egne systemer, kan I med fordel hente det ned via Ejendomsportalen.bygst.dk. I kan hente materiale fra Ejendomsportalen indtil portalen ophører med at virke.

Kontakt frontdesk efter den 15. december

Vi anbefaler, at I rekvirerer alt det nødvendige materiale fra Ejendomsportalen inden den 15. december 2023. I perioden indtil vi har en ny selvbetjeningsløsning klar, bliver det muligt at få tilsendt dokumenter, der er relevante for drift og fakturering ved at kontakte . Vi bestræber os på at svare på jeres henvendelser inden for en arbejdsuge.

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med selve lukningen af Ejendomsportalen, kan I skrive til Bygningsstyrelsen på , der vil blive betjent året ud.