Bygningsstyrelsen får Æreskalejdoskopet for nyskabende tilgang

22-11-2021

Arkitektforeningen har i dag overrakt bygherreprisen 'Æreskalejdoskopet' til Bygningsstyrelsen for den nyskabende tilgang til opførelsen af den nye arkitektskole i Aarhus.

Lisa Sørensen modtager Æreskalejdoskopet
Rie Øhlenschlæger, bestyrelsesmedlem i Arkitektforeningen, overrækker prisen til projektchef i Bygningsstyrelsen Lisa Sørensen. Foto: Arkitektforeningen

- Med den nye arkitektskole i Aarhus har Bygningsstyrelsen vist, hvordan man som bygherre kan få arkitektur af særdeles høj kvalitet. Uden høje budgetter - men derimod med åbenhed og mod til at afprøve og gennemføre nye tilgange. Det er utroligt positivt, at Bygningsstyrelsen, som er en af landets vigtigste bygherrer, er med til at udvikle byggeriet i en positiv retning, hvor arkitekturen på alle måder er blevet taget alvorligt, udtaler Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen.

Fra starten var der stort fokus på at spørge branchen til råds, være åben for nytænkende ideer og inddrage alle relevante faglige kompetencer så tidligt som muligt. Indledningsvist har dialogen bestået i arkitektonisk og funktionelt at give plads til, at de fysiske rammer for en arkitektskole blev udfordret og gentænkt, samtidig med ønsket om tidlig budgetsikkerhed for projektet. Dette er sket i et to faset konkurrenceforløb med en international åben idékonkurrence og en efterfølgende traditionel projektkonkurrence.

Projektet er derudover gennemført i samarbejdsmodellen New Partnering, som Bygningsstyrelsen har udviklet med ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab. Modellen er bl.a. baseret på omfattende bruger- og naboinvolvering og udvisker interne hierarkier i projektorganisationen for at fremme en gennemsigtig udviklingsproces og et stærkt ejerskab på alle niveauer i partnerskabet.

- Det er en stor ære at modtage Arkitektforeningens Æreskalejdoskop. Vi har sammen med de øvrige i projektet gjort os umage for at få det maksimale ud af de rammer, der var for projektet, så det er med stolthed, at vi modtager denne anerkendelse. Projektet viser, at god arkitektur ikke nødvendigvis er dyr. Det har for os handlet om at inddrage de rette fagligheder på rette tid, holde vores løsningsrum åbent, og være omhyggelige i vores valg. Det har dannet grundlag for et engageret og på alle måder berigende samarbejde, udtaler Lisa Sørensen, projektchef i BYGST.

Gang på gang har den kollektive indsats mellem skole, bygherre, rådgiver, naboer, totalentreprenør og de mange dygtige håndværkere på pladsen resulteret i enestående løsninger ved at foretage de helt rette valg og prioriteringer i fællesskab. Parterne har sikret et fuldt forventningsafstemt projekt, hvor der er opnået langt større kvalitet for pengene end forventet, og end hvis parterne havde arbejdet efter en traditionel arbejdsdeling, idet uenigheder og risici i forhold til projektets tid, økonomi og kvalitet er blevet afklaret rettidigt, og pengene er blevet prioriteret der, hvor det gav mest værdi gennem en fælles vidensdeling.

Foto af Martin Krogh fra ADEPT, Lisa Sørensen fra Bygningsstyrelsen, Kirstine Leth Juul samt Torben Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus

Fra venstre: Martin Krogh, partner i ADEPT, Lisa Sørensen, projektchef i Bygningsstyrelsen, Kristine Leth Juul, prorektor Arkitektskolen Aarhus, Torben Nielsen, rektor Arkitektskolen Aarhus.

Foto: Arkitektforeningen