NEW AARCH - ny skole til Arkitektskolen Aarhus

Nybyggeri Igangværende Statsbyggeri Vidensbyggeri

Der opføres en ny skole på Godsbanearealerne i Aarhus med forventet indflytning sommeren 2021.

Den nye arkitektskole set udefra

Foto: Thomas Mølvig

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Arkitektskolen Aarhus
Bygherrerådgiver Etos Ingeniører, NORD Architects og A2
Totalrådgiver ADEPT med Tri-Consult som underrådgiver
Totalentreprenør A. Enggaard A/S
Øvrige Vargo Nielsen Palle, Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Steensen Varming, Lendager Arkitekter
Budget 287 millioner kr.
Areal 12.500 m2 samt option om yderligere 2.500
I brug 2021

 

Arkitektskolen Aarhus skal flytte fra sine gamle lokaler på Nørreport til Godsbanearealerne i Aarhus, der forventes at blive byens nye kreative centrum.

Da Arkitektskolen i Aarhus blev oprettet i 1965, hed det, at den midlertidigt fik til huse i den gamle købmandsgård på Nørreport 20. 50 år senere er hovedadressen stadig Nørreport 20 og skolen er i dag spredt på 10 forskellige adresser. Udover den udfordring det i sig selv giver, er de fysiske rammer generelt blevet utidssvarende i forhold til skolens undervisnings- og forskningsform.

Uddannelses- og forskningsministeriet, Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Kommune og Bygningsstyrelsen er derfor blevet enige om, at der skal opføres en ny arkitektskole på Godsbanearealerne.

Ønsket er en robust og fleksibel bygning, hvor skolen nemt kan tilpasse sig nye krav og behov i fremtiden. Herunder nye undervisningsmetoder samt et varierende elevoptag, som er en hyppig realitet for en arkitektskole. Skolen forestiller sig en rå, fleksibel og åben struktur af generel værkstedskarakter, hvor ansatte og studerende får rig mulighed for at eksperimentere og udfordre fremtidens arkitektur. Ønsket er, at det ikke længere bliver de fysiske rammer, som lægger bånd på skolens udfoldelsesmuligheder.

Visualisering af det indre i den kommende nye skole til Arkitektskolen Aarhus

Visualisering af ADEPT

Født gennem dialog

Projektet NEW AARCH er blevet født gennem en projektmodel, der har stort fokus på at spørge branchen til råds, være åben for nytænkende ideer og inddrage alle relevante faglige kompetencer så tidligt som muligt. Indledningsvist har dialogen bestået i arkitektonisk og funktionelt at give plads til, at de fysiske rammer for en arkitektskole blev udfordret og gentænkt, samtidig med ønsket om tidlig budgetsikkerhed for projektet. Dette er sket i et to faset konkurrenceforløb med en international åben idékonkurrence og en efterfølgende traditionel projektkonkurrence.

I foråret 2016 gennemførte Bygningsstyrelsen idékonkurrencen, hvor tre vindere blev kåret: Atelier Lorentzen Langkilde (Danmark), Vargo Nielsen Palle (Danmark) og Erik Giudice Architects (Sverige/Frankrig). Disse blev efterfølgende bedt om at etablere et fuldt rådgiverteam bestående af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter og blev inviteret til at deltage i projektkonkurrencen på lige fod med tre tidligere prækvalificerede teams, så der i alt var 6 konkurrenceteams. De prækvalificerede var BIG (Danmark), Lacaton & Vassal (Frankrig) og SANAA (Japan).

Projektkonkurrencen blev skudt i gang d. 1. august 2016, og en enig dommerkomité offentliggjorde den 17. marts 2017 vinderen af projektkonkurrencen NEW AARCH. Den nyetablerede tegnestue Vargo Nielsen Palle og tegnestuen ADEPT, som de havde teamet op med, løb sammen med deres tværfaglige team bestående af Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Tri-Consult og Steensen Varming med opgaven foran de både etablerede og internationalt anerkendte tegnestuer.

Bygningsstyrelsen indgik umiddelbart efter offentliggørelsen kontrakt med rådgiverteamet bag projektet. Projektet er siden blevet bearbejdet og detaljeret igennem dialog med arkitektskolens studerende og ansatte, og blev i november 2017 udbudt i totalentreprise med omvendt licitation på baggrund af et udvidet dispositionsforslag. Det vil sige, at den økonomiske ramme for projektet er fastlagt, og at parterne er forpligtet til at udvikle og om nødvendigt justere projektet indenfor denne ramme.

I april 2018 tildelte Bygningsstyrelsen totalentreprisekontrakten til A. Enggaard A/S. Bygningsstyrelsens totalrådgiver ADEPT og deres underrådgivere Tri-Consult, Steensen Varming og Lendager Arkitekter er blevet overdraget til totalentreprenøren som dennes rådgiver.

NEW PARTNERING

Bygningsstyrelsen har i forbindelse med projektet udviklet samarbejdsmodellen NEW PARTNERING. Bygningsstyrelsen ønsker med samarbejdsmodellen at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab. En forventet effekt er, at rammerne for tid og økonomi bliver overholdt, og at det færdige projekt lever op til de forventninger og kvaliteter, der var ved projektets start, fordi konflikter og risici i forhold til projektets tid, økonomi og kvalitet afklares rettidigt.

Læs mere om new partnering her

Træ, rå beton og synlige installationer er gennemgående elementer i den nye bygning

Foto: Thomas Mølvig

Seneste nyt

Overdragelse

Den 28. juni 2021 blev den nye bygning overdraget til Arkitektskolen Aarhus af Bygningsstyrelsen. Byggeriet er et eksempel på, hvordan branchen i fremtiden kan bygge mere arealeffektivt. Med store voluminer, brede spænd, generiske rum og en brutto/nettofaktor på 1,14 - mod et gennemsnit på 1,6-1,8 for typisk universitetsbyggeri – er der skabt en fremtidssikret, fleksibel struktur, der sammen med ærlige, robuste materialer og et højt kvalitetsniveau øger bygningens forventede levetid.

Læs pressemeddelelsen

Kontakt

Lisa Sørensen

Center for Byggeri