NEW AARCH - ny skole til Arkitektskolen Aarhus

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Der er opført en ny skole på Godsbanearealerne i Aarhus. Arkitektskolen Aarhus flyttede ind hen over sommeren 2021 og stod klar til at tage imod studerende ved semesterstart.

Værksted på den nye arkitektskole i Aarhus

Foto: Rasmus Hjortshøj

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Arkitektskolen Aarhus
Totalrådgiver ADEPT
Ingeniør Tri-Consult
Entreprenør A. Enggaard A/S
Arkitektsamarbejde projektkonkurrence og dispositionsforslag ADEPT, Vargo Nielsen Palle, Rolvung & Brøndsted
Bygherrerådgiver Etos Ingeniører, NORD Architects og A2
Øvrige rådgivere
Steensen Varming, Lendager Arkitekter
Landskab ADEPT
Kunst Lea Porsager
Bibliotek Praksis Arkitekter
Budget 287 millioner kr.
Areal 12.500 m2 samt option om yderligere 2.500
I brug 2021

 

Arkitektskolen Aarhus er flyttet fra sine gamle lokaler på Nørreport til Godsbanearealerne i Aarhus, der forventes at blive byens nye kreative centrum.

Da Arkitektskolen i Aarhus blev oprettet i 1965, hed det, at den midlertidigt fik til huse i den gamle købmandsgård på Nørreport 20. 50 år senere var hovedadressen stadig Nørreport 20 og skolen var spredt på 10 forskellige adresser. Udover den udfordring, det i sig selv giver, var de fysiske rammer generelt blevet utidssvarende i forhold til skolens undervisnings- og forskningsform.

Uddannelses- og forskningsministeriet, Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Kommune og Bygningsstyrelsen blev derfor enige om at opføre en ny arkitektskole på Godsbanearealerne.

Ønsket var en robust og fleksibel bygning, hvor skolen nemt kan tilpasse sig nye krav og behov i fremtiden. Herunder nye undervisningsmetoder samt et varierende elevoptag, som er en hyppig realitet for en arkitektskole. Skolen forestillede sig en rå, fleksibel og åben struktur af generel værkstedskarakter, hvor ansatte og studerende får rig mulighed for at eksperimentere og udfordre fremtidens arkitektur. Det skal ikke længere være de fysiske rammer, som lægger bånd på skolens udfoldelsesmuligheder.

Arkitekturen er blandt andet karakteriseret af enkle grundrum med store spænd, synlige materialer og installationer, såvel som industrielle men nuancerede bygningsdetaljer, som tilpasser sig bymiljøet omkring skolen. Designets enkelthed er et detaljeret svar på skolens behov for høj funktionalitet og stor fleksibilitet.

De synlige materialer og installationer har stillet store krav til kvaliteten i udførelsen, og håndværkernes viden og idéer har medført en stor præcision og en høj håndværksmæssig kvalitet. Samtidig har synligheden en rolle i udviklingen af fremtidens arkitekter, der tydeligt kan se bygningens elementer, materialernes indvirkning og samspil, samt håndværket bag. Højt til loftet og store glaspartier betyder samtidig, at de studerende kan se og lære af hinanden. Store glasfacader skaber en tæt kontakt mellem livet inde på og uden for skolen.

Fleksible skillevægge, brede spænd, dobbelthøje rum og store volumener gør bygningen yderst fleksibel at tilpasse til fremtidige behov. Skolens høje kvalitet, robuste materialer og synlige installationer kan modstå slid, og gør vedligeholdelse nemmere. Bygningen indeholder flere genanvendte materialer, fx klodsgulve udført i overskudstræ fra vinduesproduktion, et stort fire etager højt mediateksmøbel opbygget i gamle reoler fra Hack Kampmanns gamle erhvervsarkiv i Aarhus, samt et landskabs- og LAR-projekt af pæletoppe fra både NEW AARCH og andre byggepladser i området.

Beton, træ og synlige installationer i loftet indvendigt på den nye arkitektskole i Aarhus

Foto: Thomas Mølvig

Født gennem dialog

Projektet NEW AARCH er blevet født gennem en projektmodel, der har stort fokus på at spørge branchen til råds, være åben for nytænkende ideer og inddrage alle relevante faglige kompetencer så tidligt som muligt. Indledningsvist har dialogen bestået i arkitektonisk og funktionelt at give plads til, at de fysiske rammer for en arkitektskole blev udfordret og gentænkt, samtidig med ønsket om tidlig budgetsikkerhed for projektet. Dette er sket i et to faset konkurrenceforløb med en international åben idékonkurrence og en efterfølgende traditionel projektkonkurrence.

I foråret 2016 gennemførte Bygningsstyrelsen idékonkurrencen, hvor tre vindere blev kåret: Atelier Lorentzen Langkilde (Danmark), Vargo Nielsen Palle (Danmark) og Erik Giudice Architects (Sverige/Frankrig). Disse blev efterfølgende bedt om at etablere et fuldt rådgiverteam bestående af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter og blev inviteret til at deltage i projektkonkurrencen på lige fod med tre tidligere prækvalificerede teams, så der i alt var 6 konkurrenceteams. De prækvalificerede var BIG (Danmark), Lacaton & Vassal (Frankrig) og SANAA (Japan).

Projektkonkurrencen blev skudt i gang d. 1. august 2016, og en enig dommerkomité offentliggjorde den 17. marts 2017 vinderen af projektkonkurrencen NEW AARCH. Den nyetablerede tegnestue Vargo Nielsen Palle og tegnestuen ADEPT, som de havde teamet op med, løb sammen med deres tværfaglige team bestående af Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Tri-Consult og Steensen Varming med opgaven foran de både etablerede og internationalt anerkendte tegnestuer.

Bygningsstyrelsen indgik umiddelbart efter offentliggørelsen kontrakt med rådgiverteamet bag projektet. Projektet er siden blevet bearbejdet og detaljeret igennem dialog med arkitektskolens studerende og ansatte, og blev i november 2017 udbudt i totalentreprise med omvendt licitation på baggrund af et udvidet dispositionsforslag. Det vil sige, at den økonomiske ramme for projektet var fastlagt, og at parterne var forpligtede til at udvikle og om nødvendigt justere projektet inden for denne ramme.

I april 2018 tildelte Bygningsstyrelsen totalentreprisekontrakten til A. Enggaard A/S. Bygningsstyrelsens totalrådgiver ADEPT og deres underrådgivere Tri-Consult, Steensen Varming og Lendager Arkitekter blev overdraget til totalentreprenøren som dennes rådgiver.

NEW PARTNERING

Bygningsstyrelsen har i forbindelse med projektet udviklet samarbejdsmodellen NEW PARTNERING. Bygningsstyrelsen ønsker med samarbejdsmodellen at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab. En forventet effekt er, at rammerne for tid og økonomi bliver overholdt, og at det færdige projekt lever op til de forventninger og kvaliteter, der var ved projektets start, fordi konflikter og risici i forhold til projektets tid, økonomi og kvalitet afklares rettidigt.

Læs mere om new partnering her

Seneste nyt

Indvielse

Den 4. oktober 2021 afholdt Arkitektskolen Aarhus indvielse af deres nye skole. Blandt deltagerne var blandt andre H.K.H. Kronprins Frederik, der indviede den nye arkitektskole officielt ved bogstaveligt talt at slå et slag for arkitekturen. Bygningen er et eksempel på, hvordan branchen i fremtiden kan bygge mere arealeffektivt. Med store voluminer, brede spænd, generiske rum og en brutto/nettofaktor på 1,14 - mod et gennemsnit på 1,6-1,8 for typisk universitetsbyggeri – er der skabt en fremtidssikret, fleksibel arkitektskole, der sammen med ærlige, robuste materialer og et højt kvalitetsniveau øger bygningens forventede levetid.

Læs nyheden

Billeder af den færdige skole: Rasmus Hjortshøj

Kontakt

Lisa Sørensen

Center for Byggeri