Ny udbuds- og samarbejdsform i entrepriseudbud om Arkitektskolen Aarhus

16-11-2017

Entrepriseudbuddet til den nye skole til Arkitektskolen Aarhus byder på en ny udbuds- og samarbejdsform kaldet NEW AARCH//NEW PARTNERING.

""
Informationsmøde den 16. november 2017

Den 15. november offentliggjorde Bygningsstyrelsen totalentrepriseudbuddet på NEW AARCH, ny skole til Arkitektskolen Aarhus. Det bliver første gang, Bygningsstyrelsen arbejder ud fra en ny udbuds- og samarbejdsform, der bliver kaldt NEW PARTNERING.

Den 16. november afholdt Bygningsstyrelsen et informationsmøde, hvor 20 interesserede entreprenørfirmaer hørte mere om NEW PARTNERING og NEW AARCH.

Ny samarbejdsform

Projektet til den nye arkitektskole er blevet født i dialog med rådgiverbranchen gennem en idékonkurrence og en efterfølgende projektkonkurrence, og tanken er at fortsætte denne dialog med entreprenørbranchen. Det sker på baggrund af et dispositionsforslag med en tilhørende designmanuel.

Baggrunden for NEW PARTNERING er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab.

Det er ikke kun bygherres ønske og behov, der bliver tilgodeset. I Bygningsstyrelsens indledende markedsdialog i foråret 2017 efterspurgte toneangivende entreprenører i branchen forskellige afarter af partneringmodellen, og det er også i det lys, NEW PARTNERING er udviklet. En forventet effekt er, at rammerne for tid og økonomi bliver overholdt, og at det færdige projekt lever op til de forventninger og kvaliteter, der var ved projektets start, fordi konflikter og risici i forhold til projektets tid, økonomi og kvalitet afklares rettidigt.

"Arkitektoniske ambitioner og bygbarhed er ikke modsætninger, og det vil vi gerne bevise med det her projekt. At bygge Danmarks første nybyggede arkitektskole er en helt særlig opgave, der kræver skærpet fokus og involvering af de bedste kompetencer fra alle fagligheder i et tæt samarbejde, hvor vi udnytter hinandens viden", udtaler projektchef i Bygningsstyrelsen, Lisa Sørensen.

Bygningsstyrelsen går dog samtidig ind i samarbejdet med realistiske øjne og en erkendelse af, at det kræver hårdt arbejde at pleje samarbejdet og håndtere de uenigheder, der alt andet lige vil komme i en kompleks byggeproces.  Ud over en række fælles målsætninger indeholder NEW PARTNERING derfor også en konkret model for implementering og løbende evaluering af samarbejdet, en metode for håndtering af uenigheder samt en omfattende incitamentsstruktur, der udgør ca. halvdelen af entreprenørens samlede dækningsbidrag. Det vil sige, at jo bedre det lykkes for totalentreprenøren og bygherren at opnå deres gensidigt aftalte målsætninger, jo højere er indtjeningen, som totalentreprenøren får.

Nye udbudsbetingelser

Projektet udbydes i omvendt licitation, hvor den økonomiske ramme for projektet er fastlagt, og hvor parterne forpligter sig til at udvikle og om nødvendigt justere projektet. Til det siger Lisa Sørensen:

"Vi tror på, at vi får mere kvalitet ind i projektet ved at gøre det på den her måde. Vi vil få en totalentreprenør, der i deres tilbud har demonstreret en grundig refleksion over, hvordan de med deres erfaringer kan bidrage til NEW AARCH og vi i fællesskab kan prioritere at bruge pengene der, hvor det giver mest værdi."

Bygningsstyrelsen vil ikke kun fokusere på pris og kvalitet som de afgørende faktorer for tildeling af totalentreprisekontrakten. Styrelsen vil have sit hovedfokus på at finde den rigtige samarbejdspartner ud fra flere parametre:

  • præsentation af stærk gennemførelse af lignende projekter,
  • en stærk organisation med klare roller, ansvar og mandatfordeling,
  • allokering af nøglemedarbejdere med relevante kvalifikationer, kompetencer og adfærd,
  • en gennemtænkt proces- og tidsplan, og
  • evnerne til at bidrage til udvikling og optimering af projektet.  

Alle parametre er vigtige for et succesfuldt samarbejde.

Vargo Nielsen Palle og ADEPT har sammen med resten af deres team arbejdet intenst på at gøre projektet klar til entrepriseudbuddet:

"Huset er organiseret som en ’by i bygningen’: Rig på funktioner samlet i en enkel og rå ramme. Vi har derfor opstillet løsningsrum og alternativer for at holde mulighederne åbne i forhold til den optimering, der skal ske i samarbejde med de kompetencer, entreprenøren vil bringe til projektet", udtaler arkitekterne fra Vargo Nielsen Palle og ADEPT.

Udbuddet indeholder nogle andre afleveringskrav end de gængse, og det er styrelsens forventning, at det betyder, at tilbudsgiverne skal bruge færre ressourcer på at udforme deres tilbud, og at transaktionsomkostningerne derfor bliver lavere.

Om projektet og totalentrepriseudbuddet

Ansøgningsfrist: 29. december 2017 kl. 12.00
Udbudsform: totalentreprise på baggrund af et dispositionsforslag, udbud med forhandling
Kunde og kommende bruger: Arkitektskolen Aarhus
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Bygherrerådgivere: SlothMøller og A2
Rådgiverteam: Vargo Nielsen Palle, ADEPT, Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Tri-Consult, Steensen Varming og Lendager Arkitekter. Overgår til totalentreprenøren.
Entreprisesum: 197 mio.kr.
Samlet budget: 277 mio. kr.
Ibrugtagning: Ultimo 2020