Den nye arkitektskole i Aarhus bliver afleveret i dag - før tid

26-03-2021

Afleveringen af Danmarks første nybyggede arkitektskole, der er opført i samarbejdsmodellen New Partnering, er en demonstration af, hvordan rettidighed, åbenhed og omhu kan skabe mærkbare resultater.

""
Den nye arkitektskole i Aarhus bliver afleveret i dag. Foto: Niels Rysz Olsen, Arkitektskolen Aarhus

Entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard afleverer i dag den nye arkitektskole i Aarhus, NEW AARCH, der er tegnet af ADEPT og Tri-Consult, til Bygningsstyrelsen. Det sker to måneder før tid som resultat af effektiv projektstyring og et stærkt samarbejde på tværs af værdikæden.

Lisa Sørensen, teamleder og projektchef i Bygningsstyrelsen udtaler:

- I dag høster vi frugterne af et virkelig godt samarbejde, og jeg vil gerne takke alle involverede parter, som har bragt deres viden og engagement i spil. Som bygherre er vi ovenud tilfredse med, at vi modtager en bygning af så høj kvalitet og så endda før tid og til prisen. Det er en rå og ærlig fabriksbygning, hvor alt er synligt, præcis som Arkitektskolen Aarhus har ønsket sig. Og "maskinen bag" virker, viser vores performancetest. Det er på alle måder en stor succes.

Da Bygningsstyrelsen i sin tid påtog sig bygherrerollen stod det klart, at projektet ikke indbød til et konventionelt forløb. Bevågenheden og de høje ambitioner kombineret med et lav budget og vilkår som udfordrende jordbundsforhold og et yderst kompleks interessentlandskab krævede en kontrakt med klare strukturerer og incitamenter, der tillod en højere grad af vidensdeling i en ellers konfliktfyldt branche. Derfor udviklede Bygningsstyrelsen samarbejdsmodellen New Partnering med ønsket om at etablere et transparent forretningsmiljø baseret på dialog, tillid og åbenhed.

Hos A. Enggaard, der vandt totalentrepriseudbuddet tilbage i 2018, er stoltheden over både proces og kvalitet også tydelig:

- Vi er stolte af at have spillet en væsentlig rolle i forbindelse med opførelsen af den første nybyggede arkitektskole i Danmark. Projektets innovative udbudsform betød, at vi blandt andet blev valgt til opgaven på baggrund af en analyse af vores medarbejderes kompetencer, adfærd og værdier, og den tillid har de betalt tilbage med en indsats, der har budt på alt lige fra et fantastisk arbejde med in situ beton til at skabe fremskridt på en sundhedsmæssig forsvarlig måde under en coronapandemi. De har sammen med vores dygtige samarbejdspartnere været afgørende for, at vi nu før tid kan aflevere en ny arkitektskole i meget høj kvalitet, fortæller afdelingschef i A. Enggaard Jens Skinnebach.

Gevinsterne ved den nye samarbejdsmodel gør også Lisa Sørensen ekstra stolt over afleveringen i dag:

- Bygningen som den står i dag er et produkt af alle parters kollektive indsats lige fra skolens ledelse til totalentreprenøren, rådgiverne og de mange dygtige håndværkere og producenter på pladsen. Projektets risici er blevet vendt til positive præmisser og været drivkraften til at skabe det ekstraordinære ved i fællesskab at foretage de rette valg og prioriteringer. Vi har med omhu vendt og drejet hver en sten og der ligger virkelig meget hjerteblod i det hele vejen rundt. Det mener jeg godt, vi kan være stolte af, og lade være til inspiration for både de kommende generationer af arkitekter såvel som byggebranchen generelt.

Bygningsstyrelsen overdrager senere på forsommeren projektet til Arkitektskolen Aarhus, som flytter ind over sommerferien. Der er planlagt officiel indvielse i efteråret, hvor offentligheden inviteres indenfor.

Kontakt

Jens Skinnebach, afdelingschef, A. Enggaard A/S, , tlf. 6161 0082
Lisa Sørensen, teamleder og projektchef, Bygningsstyrelsen, , tlf. 4170 1014
Kristine Leth Juul, prorektor, Arkitektskolen Aarhus, , tlf. 8936 0000
Martin Krogh, partner, ADEPT, , tlf. 5059 7069

""

Forrest fra venstre: Lisa Sørensen, projektchef, Bygningsstyrelsen, Gert Hedegaard, projektleder, A. Enggaard. Bagerst fra venstre: Henrik Errebo Rasmussen, bygherrerådgiver, Etos Ingeniører, Johnny Grau, projektleder, A. Enggaard, Steffen Laustsen, projektleder, A. Enggaard, Lars Peter Jensen, projektleder, Bygningsstyrelsen. Foto: Mads Blenker, Arkitektskolen Aarhus

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Arkitektskolen Aarhus
Bygherrerådgiver Etos Ingeniører, NORD Architects og A2
Totalrådgiver ADEPT med Tri-Consult som underrådgiver
Totalentreprenør A. Enggaard A/S
Øvrige Vargo Nielsen Palle, Rolvung og Brøndsted Arkitekter, Steensen Varming, Lendager Arkitekter
Budget 287 mio. kr.
Areal 12.500 m2
I brug 2021
""

Foto: Mads Blenker, Arkitektskolen Aarhus

Om New Partnering

New Partnering består af tre hovedelementer:

1. Udbud. Grundigere rekruttering af holdet, der skal løse opgaven. Herunder analyser af de tilbudte nøglepersoner og virksomhedernes kultur med henblik på at tildele opgaven til den rette samarbejdspartner

2. Aftale. Konstruering af en kontrakt, der indeholder klare strukturer og incitamenter. Herunder en økonomisk model, der adskiller entrepriseudgifterne fra leverandørens fortjeneste, og hvor bonusmål defineret som fælles målsætninger udgør tæt på halvdelen af leverandørens samlede indtjeningsmulighed. Det vil sige, at jo bedre det lykkes for leverandøren og bygherren at opnå deres gensidigt aftalte målsætninger, jo højere er indtjeningen, som leverandøren får.

3. Kulturforandring. Systematisk og velholdende indsats gennem metoder fra forhandlingspsykologi og motivationsteori, som medvirker til at få opbygget en robust og velkørende organisation præget af tillid, vidensdeling og gensidighed. Herunder metoder til åben interessevaretagelse og rettidig håndtering af uenigheder samt løbende evalueringer af samarbejdet.

Læs mere om New Partnering