Totalentreprenør valgt til ny arkitektskole i Aarhus

24-04-2018

Bygningsstyrelsen har efter udbud med forhandling netop truffet beslutning om tildeling af totalentreprisekontrakten på byggeriet NEW AARCH – Ny skole til Arkitektskolen Aarhus.

Efter en prækvalifikationsrunde og udbud med forhandling med de tre prækvalificerede entreprenørvirksomheder har Bygningsstyrelsen tildelt totalentreprisekontrakten til A. Enggaard A/S.

Vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Signe Primdal Lyndrup, udtaler:

"A. Enggaard har leveret et fremragende tilbud, hvor de på meget overbevisende måde demonstrerer, at de er klædt på til at løfte opgaven. Deres tilbud viser, at de har sat sig grundigt ind i projektets problemstillinger og kontraktens samarbejdsform".

Bygningsstyrelsen har til projektet udviklet en ny udbuds- og samarbejdsform kaldet NEW PARTNERING. Med denne ønsker styrelsen at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab.

Under udbuddet har det blandt andet betydet en grundigere analyse af de tilbudte nøglepersoner, hvad angår både faglige kvalifikationer og personlige kompetencer gennem en såkaldt adfærdsindikation.

Bygningsstyrelsens totalrådgiver ADEPT og deres underrådgivere overgår ved indgåelse af kontrakt til totalentreprenøren som dennes rådgiver. Forud for opstart af byggepladsen primo 2019 starter nu en implementeringsfase, hvor samarbejdet skal rodfæstes og nedfældes i en samarbejdsaftale. Herefter går parterne i gang med en optimerings- og konkretiseringsfase, hvor totalentreprenøren i samarbejde med rådgiverne skal videreudvikle projektet.

"Hele rådgiverholdet ser frem til arbejde videre med projektet under samarbejdsformen NEW PARTNERING", fortæller Martin Krogh, partner i ADEPT og fortsætter: "Sammen med A. Enggaard, skolen og Bygningsstyrelsen vil vi i de kommende faser fokusere på også fremadrettet at sikre, at projektets visioner og arkitektoniske kvalitet fastholdes."

Endelig kontraktindgåelse og udførelsen er betinget af de bevilgende myndigheders godkendelse.