Stort ombygningsprojekt på Roskilde Universitet godkendt

08-12-2023

Folketingets Finansudvalg har godkendt ombygningen af det centrale campusområde på Roskilde Universitet, som kaldes Pergola-området.

Den 7. december 2023 tiltrådte Finansudvalget et aktstykke, som betyder en tilførsel af 430 mio. kr. til en større ombygning og renovering af 8.705 kvadratmeter i Pergola-området på Roskilde Universitet (RUC). Området er et centralt knudepunkt på campus bestående af 9 bygninger i to etager opført i 1970'erne, hvoraf 5 af disse bliver totalrenoveret, og tilstødende udendørsarealer.

Projektet er muliggjort ved hjælp af den pulje på i alt 750 mio. kr., som regeringen i 2015 afsatte til funktionel fornyelse, der omfatter istandsættelse og vedligehold af danske universiteter. Midlerne skal sikre, at universiteternes forældede bygninger bliver bragt i moderne stand, uden at huslejen stiger uforholdsmæssigt meget. 

Visionen med ombygningen af Pergola-området er at skabe et mere åbent og attraktivt studie- og forskningsmiljø, der understøtter de forskellige undervisnings- og arbejdsmetoder, som RUC tilbyder. Helt konkret handler det dels om at styrke samlingsstederne i form af nye forbindelser og tilgængelige miljøer, og dels at sikre større sammenhængskraft mellem indendørs og udendørs aktiviteter bestående af et omfattende landskabs- og belægningsprojekt.

- Vi ser meget frem til at få opgraderet centrale bygninger på vores campus. Det er helt afgørende for både medarbejdere og studerende. Vi synes, at det er et meget ambitiøst projekt med spændende og kreative løsninger. At det er blevet så godt, skyldes dygtige rådgivere, der sammen med engagerede RUC-medarbejdere har gennemført en meget involverende proces med repræsentanter fra både studerende og medarbejdere, siger Stig Plougmand, vicedirektør for Økonomi og Campus på Roskilde Universitet.

Gennemførelsen af projektet sker under den strategiske rammeaftale for totalentrepriser, hvor Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen med Hoffman som samarbejdspartner.

- Det er glædeligt, at vi nu kan begynde arbejdet med at sætte bygningerne omkring pergolaen i en stand, der lever op til nutidens standarder. Det er tredje gang, at vi med midler til funktionel fornyelse kan forny bygninger på RUC på en måde, hvor vi sikrer større sammenhæng mellem bygningernes værdi og huslejen samtidig med, at vi leverer attraktive arbejdspladser og studiepladser, siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen Kristian Lyk-Jensen.

Byggeriet forventes at stå færdigt i 2026.