RUC, Pergola

Ombygning Igangværende Vidensbyggeri

En totalrenovering af en central del af campus skal skabe tidssvarende undervisnings- og arbejdsmiljøer, der understøtter tværfaglige samarbejder og innovative undervisningsmetoder.

RUC Pergola

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Roskilde Universitet
Budget 430 millioner kr.
Areal 8.705 m2
I brug 2026

 

Funktionel fornyelse

Pergola-området er et knudepunkt, der forbinder flere bygninger på Roskilde Universitet (RUC) campus. Områdets eksisterende bygninger er fra 1970'erne og er kendetegnet ved, at arkitektoniske kerneværdier som dagslys, variation, materialitet og rumhøjder ikke er prioriteret. Derfor transformerer og totalrenoverer Bygningsstyrelsen fem eksisterende bygninger, to nye mellembygninger og tre nye gangbroer samt mindre ombygninger i tilstødende bygninger. Totalrenoveringen sker med udgangspunkt i ønsket om at skabe et mere åbent og attraktivt studie- og forskningsmiljø, der kan danne rammen om forskellige undervisnings- og arbejdsmetoder.

De primære greb handler om at skabe nye forbindelser, åbne og tilgængelige miljøer samt nye større rumligheder og bedre sammenhæng mellem bygninger og udearealer. Området skal således bestå af fælles mødesteder med tilbygninger og nye forbindelser med gangsbroer og elevatortårne.

Indendørs skabes nye forsamlingspladser med plads til både faglig og social interaktion. Der indsættes nye store vinduespartier for at give et bedre lysindfald samt sikre direkte udsyn til omgivelserne. Indretningen ændres for at opnå et bedre åbent flow i bygningen og for at kunne afholde forelæsninger uden forstyrrende gennemgang. Desuden udføres ventilations og elinstallationer synligt, for at optimere rumhøjden og forbedre lysindfaldet i rummene.

Projektet er muliggjort ved hjælp af en pulje på i alt 750 mio. kr., der er afsat til såkaldt funktionel fornyelse og ekstraordinært vedligehold af de danske universiteter. Midlerne skal sikre, at universiteterne kan få bragt forældede bygninger op til moderne stand og nye funktioner, uden at huslejen stiger uforholdsmæssigt meget.

Landskab

Udearealerne på RUC er ligeledes omfattet af renoveringen og ombygningen. I det fremtidige anlæg er vision at skabe en større sammenhængskraft mellem indendørs og udendørs arealerne, herunder at bygningernes nærarealer aktiveres.

Projektet indeholder blandt andet Campushaven, hvor fokus er at skabe et udendørs opholdsrum med udsigt til den nærliggende sø. Campushaven indgår i det resterende campusområdes gennemgående vilde koncept med udgangspunkt i blandt andet biodiversitet, hjemmehørende plantearter, kuperet terræn og uklippede græsarealer. 

Projektet skal desuden understøtte den generelle wayfinding, således at det er nemt at orientere sig på campusområdet.