Ny Østre Skole

Ombygning Igangværende Statsbyggeri Kontorbyggeri

Modernisering af Østre Skole i Holbæk til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitut og Danida Fellowship Centre

Ny Østre Skole Visualisering

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitut og Danida Fellowship Center
Arkitekt Kullegaard A / S
Bygherrerådgiver Emcon A / S / Spark
Ingeniør Niras
Totalentreprenør Ole Jepsen A / S
Areal 6.490 m2
I brug 2021

 

Bygningsstyrelsen har moderniseret Østre Skole i Holbæk for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitution og DANIDA Fellowship Centre. De fire institutioner er flyttet til Holbæk som led i regeringens udflytningsplan Bedre Balance I og II.

Skolebygningerne og gårdarealet har gennemgået en omfattende renovering og ombygning for at kunne benyttes til moderne kontorlokaler. Projektet er gennemført som totalentreprise, udbud med forhandling.

Fælles for de fire institutioner, der er de daglige brugere, er en overordnet orientering mod 'Læring og uddannelse', hvilket ræsonnerer med, at Østre Skole er bygget og brugt som folkeskole. Skolen huser ca. 400 ansatte i kontormiljøer fordelt i de tre længer. I hovedbygningen er der desuden være kantine og mødecenter i de tidligere gymnastiksale, hvor en stor del af interiøret er bevaret. Generelt er bevaring af 'skoleidentiteten' et fokus for de kommende brugere.

På gårdspladsen vil der blandt de fredede træer være fællesarealer til udendørs ophold og parkering til både cykler og biler.

Særlig arkitektur

Østre Skole er er tegnet af arkitekt A. Haunstrup og opført over en årrække fra 1901 i nationalromantisk stil. Skolen er opført som pavillonskole (skole bestående af fritliggende eller sammenbyggede bygningsenheder), og er ét af få eksempler herpå i dansk arkitekturhistorie.

Udvendigt er bygningerne og materialerne meget typisk for sin tid. Vestfacaden, som vender ud mod Markedspladsen, består af tre sammenbyggede bygningskroppe med frontkviste og store halvcirkelformede vinduespartier. Mod nord ligger en gymnastiksal samt en markant tårnbygning. Bygningerne har helvalmede, skiferbeklædte tage. Facader står i blank mur af røde tegl med markante og høje vinduespartier i hvid, rød og grøn bemaling. Sokler og trappesten er i granit.

Visualiseringer: Kullegaard A/S